FANDOMEÇS/4/137 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/139

da bin evli, camili, hamamlı, çarşılı, mâmur bir kasabadır! Dere içinde akar. Bu kasabanın iki başında büyük kapıları var imiş. Üçüncü Sultan Mehmed zamanında celâli Kara Yazıcı kapıları kopararak şehri yağma etmiş.. O kapılar tamir olunsa, bu kasabaya bir taraftan zafer bulmak mümkün değildir. Çünkü iki tarafı dağ, yalçın, yırtıcı kuşlar yuvasi kayalardır ki adam uçuruma bakmağa cesaret edemez.Van, Şibin, Mardin kayaları gibi aşağı süzülmüş kimi aıvlan suratlı, kimi fii cüsseli müthiş kayalardır. Bu kasabanın reâyâsı çoğunlukla Ermenidir. Bin aded sof ve mümeyyiz işleyen tezgâhı vardır. Ama dere içinde olmakla havası çok boğucudur. Güzel mümeyyizi olur. Mağaraları var ki içine bin adet at bağlansa yeter. Eskiden kalma yalçın bir kaya üzerinde harabe kaleciği vardır. Bu şehire girdiğimiz gün, şehir adam deryâsı olmuştu. Meğer ip canbazlarının eğlenceleri varmış.İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.