FANDOMEÇS/4/13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/15

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


rında taksim ederler. Marola adlı büyük beyzâdeye Kutatisülkesini verirler ki, asıl adı Açıkbaş vilâyetidir. İşte Açıkbaş taifesinin sülâlesi bu beyzâdeye ulaşır. Ortanca oğlu Simon a Tebriz ülkesini verirler. Küçük oğlu Dadyan'a Bağat vilâyetini verirler. Dadyan kavminin sülâlesi de buna varır.

Bu Dadyan Bey cihanı süsleyen, âdil bir hükümdar olduğu için bütün Gürcistan ona tâbi olurlar.Hâlâ Gürcistan Dadyan' da ve Açıkbaş beylerine bütün Gürcüler baş papasları gibi hürmet ederler.

Krallar, tahta çıktıkları sırada kılıcı, bu Dadyan, Açıkbaş beylerinin ellerinden kuşanırlar. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da iken Açıkbaş beyi ile Kutatis kalesinde iyi geçinmiştlr. Müstakil pâdişâh olunca, Açıkbaş ülkesinin haraç ve diğer vergilerini kaldırarak, vergiden affetmiştir. Günümüze kadar hâlâ vergi vermezler. Sadece her sene devlet katına esir, doğan, sungur, toygun, güzel Gürcü dilberleri gönderirler.

Buradan kalkarak, verimli yerler içinden geçerek Ahıska 'ya vardık. Buranın adı Ahıska ise de bu kelimeyi dört tarafta bulunan kavimler kendi dillerine göre söylerler. Meselâ (Ahıska, Ahırkaska, Akıska..) Fakat defterhane hakanı da Çıldır eyâletine mutasarrıf falan paşa diye yazılır.

Kalenin ilk kurucusu Nûşirvan her sene bu Ahıska'da altı ay yaylak faslı ederdi. Sonra nicelerin eline geçmiştir.Şerefnâme Tarihi' nin yazdığı üzere Emevilerden Abdülmelik Oğlu Hişam, Şam'dan, deniz gibi asker ile gelerek,Haleb, Ayıntab, Maraş, Malatya, Diyarbekir, Erzurum ve diğer kaleleri fethetmiş, sonra Gürcistan'a gidip Ahıska Kalesini de zabtetmiştir. Tiflis'in diğer Gürcistan ve Dağıstan şehirlerini itaat altına aldıktan sonra Hişam, taht şehri olan Şam'a gelmiştir. Sonraları Gürcüler azarak büsbütün İslâmlıktan, itâattan çıkmışlardır.

Sonraları Azerbeycan hükümdarlarından Karakoyunlu Kara Yusuf buraları zabtetmiş, Timur'un çıkışında ise Kara


İç LinklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.