FANDOMEÇS/4/139 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/141


Bütün üstadlar yürekten aleyke avnullah ya pehlivan! deyip seyredenlerin parmakları ağzında kaldı. Meğer canbazlar arasında böyle, yıldırım gibi giderken, ip üzerinde kimse geri dönemezmiş!.

Netice, üç kere bu şekilde marifetini gösterip, hayır duâ ile inip, çadırında durdu. Yardımcıları parsa toplamağa çıkıp açka devşirmeğe başladılar.

Sonra Ispartalı Civelek Ali geldi. Üstad canbazlardan imiş.. Canbazbaşı önünde baş yere koyup duâ ile o dahi ip üzerine geldi. bütün pehlivanların marifeti, ellerindeki teraziyi beraber tutarak gitmektir. Ama bu Civelek Ali teraziyi ucundan sağ eline alıp bir ucunu aşağıya sarkıtıp bu halde şimşek gibi geçti. Bütün canbazlar ve seyirciler buna da insan yapacağı şey değildir dediler. Menzil başına bu şekilde varıp, oradan teraziyi yine ucundan sol eline alarak bir ucunu aşağıya sarkıtıp dönüp, geri geri gelirken bütün halk Yârabbi kolay eyle diye feryat ettiler. Hiç korkusuz ve pervasız halkın hüsnü teveccühü ile geri geri yine menzil başına gelip, çarmıhtan başaşağı sıyrılıp serçeşme önünde el öptü. Serçeşme de barekallah pehlivan! diye bağrına bastı.

Harputlu canbaz Şücâ: Terazisiz, iki elinde ağzına ka- dar dolu iki desti ile gidip geldi. Destiler elinde iken bir çarmıhtan kendini aşağıya öyle uçurdu ki, bütün seyredenler Ohh! Pehlivan! diye acıdılar. Allahın emriyle vücuduna hiç bir zarar gelmedikten başka iki elindeki destiler bile kırılmadı. Öyle bir sanat ile uçtu ki herkes hayrette kaldı. Serçeşme önünde el arkası yerde deyince serçeşme bin kere beğendim, ey pehlivan Şücâ! diye alnından öptü. Tokatlı Haşatı Pehlivan: Hindistan hâkimi huzurunda mârifet göstermiş, yaşı yetmişe yetmiş, akıllı bir ihtiyar, fen sahibi üstad bir kimse idi. O da serçeşmenin elini öpüp ayağında yeni kııhftdi oabuc basınrts vsldı/lı {^»rinnv bir kâse mertebani su ve önünde kırmızı muvahhidi çuhadan ferâce, elinde terazisi olmadığı halde muvahhidisinin iki


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.