FANDOMEÇS/4/142 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/144

gaizi sual ederseniz, istanbul tarafından bir kapucu paşa hatt-ı şerif ile Sivas'a gelip İbşir Paşa oğlumuzun hatunu ki Gürcüstan'da 1 avrol Hanın kızı Perihan Hanımdır.onu birden emr-i şerif ile Sultan İbrahim ilan veziri Ahmed Paşanın teşviki ile defalarca mer-i şerifler gelip İsterler. Şeriata uygun değildir diye vermedim. Tokat Kalesinde dizdara kale atasına verip, bütün bilginlere ve şeyhlere Allah emâneti olarak sicile kaydettirdim.

İbşir Paşa oğlum bu hâlleri işitip, mektup gönderip, buyurmuş ki:

Benim efendim ve muhterem babacığım.. Allah senden razı olsun. Ehlimi (karımı) vermemişsin.. Eğer verirsen iki cihanda iki elim yakandadır. Ve mahşer gününde sorulursun. Ve eğer bu yüzden pâdişâh tarafından başına bir macera gelirse, hergûna maksat ve meramına güre yoluna bir can ile yüzbin baş ve ibşir oğlunun başı yoluna fedadır.

diye mektuplar geldi. Buralarda İbşirin hatununu padişâha, şeriata aykırı olarak vermediğim, pâdişâhın kulağına gidince, Sivastan bizi azletti. Günden güne adamlarımız gelip, büyük cemiyet oldu. Üsküdar'a varıp, şer ile dâvâmızı görüp, yetmiş kimsenin katlini isteriz.

Bir vezir oğlu veriniz. Mührii sana (yâni, sadrâzam olursun), Mısır'ı bana, Ibşir oğluma Şam'ı, Süleyman Paşa oğluma Bağdadi Çavuşzade oğluma Haleb'i, Melek Ahmed Paşa oğluma Erzurum'u İsteriz.

İmdi benim efendimin oğlu efendim Bu muhabbeti! mektubum sana ulaşınca bir an ve bir saat durmayıp yol alarak, birbirimizle haberleşerek, deniz gibi askerle gelip. Bursa altında toplanavuz. Yedi vezir, onbir mirrolran ve hesabsız mirlivalarla hep birlik olup, »di ve adalet edip, istanbul tarafına varıp, şeri murifaa olasız. diye ahmakça mektup yazmış. Paşa, mektupları okuyup hakire ider:

Ne ahmak heriftir. Mektubunda bütün ahmaklığını ve tedbirsiziğini meydana vurmak için apaçık bildirmiş. Tiz divit, kalem!.

deyip kalemi eline alıp, can ve gönülden cevahir saçıp,(El mâna fi batn-ı şâir) cümlesini dile getirip, nice


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.