FANDOMEÇS/4/145 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/147


elleşmeden, yaralanmadan, cenge tutuşmadan, üçyüz adamlarından utanmadan kaçtı, üçyüz neferini bırakıp Zengi nehri kenarında akşamdan gizlenip, güneş battıktan sonra Kenan Paşa ordusuna çıplak gelip, Kenan Paşa bir kat elbise ve bir at ihsân etti. Cenk ede ede kurtuldum diye yalan söyleyen bu Paşa değil midir?

Benim pederim. Sakın Marn kötü bir kişi ile birlik olman.. Sana hizmet eder görünerek, istanbul'dan büyük memuriyetler almak için marn gelince seni meydanda bırakır. Vâkıâ bu şekil nasihatlar yazmak küstahlıktır. Ama doğrudur. Cür'et edip yazdım.

Benim izzetlü pederim Oğlun Mehmed fakir, hâlen oniki bin askerle Engürü altında, Kütahyadan azledilen Küçük Çavuş Paşa Ketencizâde Bâki Paşa, Dede Osman Paşa ve Ketagaç Paşa, Dilâver Paşa ve nice beyler, halen benimle olup Engürü'de kapanmak istedim idi. Kul tedbir eder, Allah takdir eder Askerimi kırmaca nefîâm edip, Allahın emriyle kurtuldum, lslanoz adlı kasabada, Mustafa ağa adlı bir kapucu başı, pâdişâh emirleri getirip beni Kars'a götürmek isterler.. Emirlerine göz yumup, halen Murtat ovada serseri olup cenabı şerifinizi bekleyip gezeriz. Böyle olmaktan ise ölmek, nur üstüne nurdur.

Hemen Eskişehir altına deniz gibi askerle varalım. Kapılarınız askerleri bilsinler ki, celâli olup isyan ettik. Hepsi suçlu olup kümeden ayrılamayıp can baş ile hizmet ederler. Ama bir yumurtayı bir akçaya almak ile adamın başına kafadar adam toplanmaz. Eğer toplanırsa, baş baş üstünce yâr olmaz. Ama her çadırda, hargâhta avret ve... mübâh gerektir. Böyle olursa kudretimiz bir hayli uzar. İnşallah düşmanlarımızdan intikam alırız. İstanbul tarafında da devlet değişir. değil midir ki, felek bizim istediğimiz yöne döner, illâ bundan baska çare yoktur. Ve illâ kendi askerinizle başınıza tedarikinizi görün. Eğer böyle olmaz direnirseniz, mektubumuz küstahça yazılımştır. Af edip, cevabım yine Evliya Çelebi kulunuzla gönderirsiniz. Baki ola Vesselam.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.