FANDOMEÇS/4/146 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/148


Tokat'ta Vardar Ali Paşa'ya Gittiğimiz Edit

Sahibi devlet efendimizden mektupları alıp İstanoz'dan Engürü Hüseyin Gazi BalıkhisarI geçip Sarıalan köyünde yer kestirdik. Oradan Kalecik, Şeyh Şâmi, Akçakoyunlu, Kurdlar kasabalarından sonra Kızılırmağı kolayca geçip, Karakeçili konağında durduk. Vardar Ali Paşanın, Turhal kale sinden kalktığını haber alıp bir mehzil doğu tarafa ılgar ederek Amasya yakınındaki Kerkerez köyünde Ali Paşayı bulduk.

Bu geniş sahrada Vardar Ali Pasa kırkelli bin asker ile durup, çadırlarıyle süslemiş. Hakir kanun üzere evvela kethüdasına varıp buluştum, önümüze düşüp bizi paşa otağına götürdü. Otağı bir Süleyman otağıdır ki dört çevresini binlerce sekban ve sancak neferleri kat kat kuşatıp pürsilah hazır dururlar. Hakir, paşaya yalan vardığımda tirkeş ve kılıcı dışlayıp, sekei seke huzuruna varıp yer öptüm. Mektupları verip:

Defterdarzade Mehmed Paşa ocunuz huzurunuza selâm edip bu mektuba gönderdi.

dedim. Hoş geldin, safâ geldin otur dediklerinde yine etek öpüp hafifçe oturdum. Yüzüme bakarak:

Bre sen Hafız Evliya Çelebi değilmisin ki, Ayasofya camiinde Kadir Gecesinde sekiz saatta ezbere Kur'an-ı Kerimi hatmettin. Dördüncü Sultan Murad Han, Allahın rahmeti üzerine olsun, seni has hareme alıp, kerli etmeli.

deyince hakir:

Beli Sultanım!... Sultan Murad Hanın çırağıyım dedim. oğlumun ne hizmetindesin? dedi.

Vallahi Erzurum'a giderken müezzinbaşı idim. Erzurum'da gür 1 VMipÜŞ verdi. Üç kere Acem diyarına gönderdi. Halen imamlığı hizmetindeyim. Hem de yakın musahibiyim. Pederleri zamanından beri bir yerde bulundu.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.