FANDOMEÇS/4/14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/16

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Yusuf dayanamayıp, Osmanoğullarından Yıldırım Bayezid'e sığınmıştır. Sonra bu kale Sultan Uzun Hasan'a kalmıştır.Timur, Uzun Hasan üzerine de hareket eylemiş ise de Uzun Hasan akıllıca hareket ederek, rikâbına yüz sürüp vilâyetini yağmadan kurtarmıştır. (1) Bundan sonra Azerbaycan devleti, Şeyh Safi evladından İran toprağı şâhı, Şah İsmail eline geçti. Bu Ahıska'yı yaylak edinerek bütün Gürcistan halkını kendine boyun eğdirdi. Bayezid Han zamanında (Bayezidi Velî), Osmanoğulları vilayetini harab ederek tâ Arpa Çukuru denilen Sivas'a gelinceye kadar yedi eyâleti eline geçirdi. O asırda Birinci Selim (Yavuz) Trabzon Vâlisi idi. Arslan gibi, bu kötü işli şâhın askerinin arkasından yetişerek hepsini kılıçtan geçirdi. Selim pâdişâh olunca evvelâ niyet ettim gazâya diyerek Şah İsmail'in üzerine deniz gibi askerle yürümesi. Çıldır sahrasındaki cenkte yüzbin Acem askerini kılıçtan geçirmesi,Şah İsmail'in, dikkafalık edip Sivas'a kadar tecavüz etmesinin karşılığı idi.Bu muharebede şâh ancak, kendi nefsini kurtarabilmiş ve Azerbaycan'a can atmıştır. Selim Han dahi (Yavuz) bu muharebeden sonra bütün Gürcistan'ı emrine İtaat ettirmiştir.

Ahıska Kalesi nin fethine tarih ebced hesabiyle:Hâtif-i gaybî dedi tarihini aldı. Acem mülkünü Sultân-ı Rum sonra Selim Han, burayı bir büyük eyâlet yaparak bir vezire ihsân eyledi.(1) Timur 1405 yılında vefat etmiştir. Halbuki Akkoyunlu Uzun Hasan'ın hükümdarlık zamanı, ondan çok sonra 1453-1478 seneleri arasındadır. Timur'un, maddeten Uzun Hasan üzerine hareketine imkân yoktur. Evliyâ'nın bir zühülü olacak.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.