EÇS/4/154 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/156

tün çoluk ve çocuğun katlolunur. Eğer ol işinin hakkından gelip, kesilmiş başını gönderirsen Mısır eyâleti senindir ! yazılı idi. Defterdarzâde Mehmed Paşa: Emir padişâhındır der. Kethüdâyı misafir eder. Ertesi gün, Vardar Ali Paşadan adam gelir. Vardar, İstanbul'dan gelen hatt-i şerifleri göndermiş. Bu hattı şeriflerde:

Vardar Ali Paşa lalam! Saçan affolunmuşlar. Defterdar oğlu relâli olmuştur. İsyanı aşikâr olmuştur. Hatt-ı şerifim vardıkta bir gün durmayıp, ya defterdar oflunun başı- na başın.. Bu alameti ifadan sonra Mısır devleti senindir

yazılı idi. Paşa hemen o gece Vardara mektup yazdı ve İstanbul'dan kendine gelen mektuplarla birlikte hakiri Vardar'a gönderdi.(2)

Sabahleyin ılgar gidip, Çerkeş kasabası yakınında deniz gibi asker ile durmakta olan Vardar Ali Paşaya vardım. Hakir, evvelâ kethüdâ çadırına vardım. Oradan paşaya götürüldüm. Beni görünce:

Hey Evliyâm, yolun yakın oldu dedi. Hakir de:

Sultanım, bir iş çıktı. Kulunuzu muhabbeten paşa oğlunuz gönderdi.

diye, mektuplarla hatt-ı şerifi verdim. Niksarlı Halil efendiye gizlice okutturup, beni obasına götürerek, İstanbul'dan kendisine gizli olarak gelen mektupları önüme dök- tü. Hepsi Ali Paşayı İstanbul'a davet ediyorlardı.

Başla olan yetmiş kişiyi bileyiniz ki, padişahımın baştan çıkarıp rüşvete alıştıran, şeriata uymayan işler yaptıran onlardır. Elbette gelip, anları katlettiresin!

diye nice mektuplar gönderiyorlar.

Oğlum, elbette bu başımla İstanbul'a giderim, dedi. Hakir de:

Sultanım, siz mektupları veriniz de oğlunuz Mehmed Paşaya götüreyim.

(2) Buradan sonrası, matbu nüshada vardır.İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.