FANDOMEÇS/4/157 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/159

fet tedârikinde idi. Hakir, burada dahi durmayıp Çerkeş hanı ensesindeki tepe üzerine çıkarak yüzlerce piyâde seyirci ile Çerkeş sahrasını süsleyen çadırlar ile askeri temâşâ etmeğe başladık.

Aşağı sahrada çadırlardaki hayvanlar hareket edip Vardar ordusu içinde bir kaynaşma çıktı.

Ayâ [acaba) bu ne alâmet, ne melâlettir? Hiç bir şiddetli rüzgar yok iken bu toz nereden çıktı. Elhamdülillah şu şiddetli hararette toz toprak içinde bulunmadık. Otağda iki vezir birbirleriyle buluşup da mektup yazıncaya kadar ikindi olur.

diye düşünürken, îbşir'in ileri gelen askeri, Gazi Paşa ile beraber Çerkeş suyunun kenarına geldiler. Nice piyâdeleri Vardar ordusuna girdiler. Diğer İbşirliler de su kenarında kat kat durdular. Arkası da yavaş yavaş gelmeğe başladı Vardar da onlara karşı varmakta idi. Hemen önce su kenarına gelmiş tüfenkendaz askeri, Vardar ordusuna bir yaylım kurşun serpip, gerideki Vardar askerinden Allah, Allah! sesi koptu. Hepsi dalkılıç Vardar ordusuna girdiler. O gafil askere, üç paşa malına konmuş mağrurlara güzel bir satır urdular ki felek de beğendi.

Vardar bu hâli görüp (Allah, Allah) diyerek üçyüz iç ağasıyla İbşir askerine kılıç vurmağa koyuldu. Ama Basra harab el-Basra Vardar'ın maiyeti de perişan olunca, atın boynuna düşerek hakirin bulunduğu dağa doğru kaçmağa başladı. Hemen ibşir askeri arkasına düştüler. Çerkeş'in ensesinde, dağda yetişip üzerine üşüşürler.

Orada orta kuşak ile, sâde beyaz giymiş fakir Vardar, dalkılıç olup nicesini attan aktardı. Sonunda biri kendisine bir muşta vurup yaraladı. Adamlarını öldürdüler. Kendisini de bir başka ata bindirip İbşir Paşa nın huzuruna götürdüler. Hâttâ İbşirli Vardarlıyı kırarak malını yağmaya başlamıştı. Ortalık mahşerden nümune idi. Baktık ki asker bize doğru kaçıp gelirler Aman iki asker yollayalım. Aşağı şehre inelim diyerek şehrin âyânı ve kadılariyle atlarımıza binerek indik. Bre mahkemeye varalım


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.