FANDOMEÇS/4/158 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/160


diyerek mahkeme kapısına geldik. Bizi mahkemeye koymak istemezler. Hele evvelce içeride emânet duran hademelerimizden biri: Bizim efendi geldi diye kadıya haber vermiş.. Nesimi efendi korkusundan kendisi kapıya gelip:

Evliya efendi, birâderim, sen misin? dedi, biz de:

Beli biziz diyerek içeri girdik. Şer'iye mahkemesinde muhafaza edildik ve emniyette kaldık.

Mahkeme pencerelerinden Çerkeş sahrasında olan hengâmeyi yedi saat seyrettik.


Vardar Ali Paşa İşinin Sonu Edit

Öğleden sonra cenk biraz sükûnet bulduğundan kadı Nesimî efendi ve diğer âyân, İbşir paşa'ya zaferini tebrike gittiler. Hakir, sahrada kızıl kanı görüp ağlayarak İbşir pa- şa'nın korkunç otağına vardım. Attan inip seke, seke İbşir paşa'nın huzuruna vararak yer öptüm. Şehir kadısı ve diğerleri Gazânız mübârek olsun dediler. Hepimize yer gösterdi. Hakire hitaben:

Sen bu dairede nişlersin Evliyâ? dedi. Hakir de:

Sultanım, Mehmed paşa kardeşinizden Ali paşa pederinize mektup getirdim dedim.

İşte senin paşan, bu fakir paşayı baştan çıkarıp Celâli ederek, kendi aradan çıkıp karşı yakadan seyirci oldu. İnşallahürrahman ânın dahi yakında Vardar gibi hakkından gelinir.

dedi. Hakirin içinde ânı susturacak nice sözler vardı. Ama kim dilini tutarsa, âfetlerden selâmet bulur hadîsi ile hareket edip ses çıkarmadım. Emrederek zincire vurulmuş olan Köprülü Mehmed paşa'yi Kara Sefer paşa'yı huzuruna getirdim. Krtprüliinttr. cpi^itn» Ktv>p bir elbise ihsân ile samura garketti. Üst yanına alıp konuşmağa başladı. Vardar'ı da getirtip. Köprülü ile şer'i mürafaaya


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.