FANDOMEÇS/4/15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/17


Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Çıldır eyâleti onüç sancaktır. Mal ve timar defterdarları, defter ve çavuşlar emini, çavuşlar kethüdâsı, çavuşlar kâtibi var.

Sancakları: Oltu, Ardanuç, Hertiz, Hacrek, Ardahan, Posthar, Mahcil, Ahiska (paşa sancağıdır), Bortekerek, Livane. Yan Livane, Şavşad sancakları, yurtluk ve ocaklık olup mülkiyet üzere tasarruf olunurlar.

Hâsları: Oltu (300,017), Pertek (462.190), Ardanuç (280,000), Ardahan (300,000), Şavşad, ocaklık olarak (65,600), Livane,ocaklık olarak (365,000), Hortiz (200,500), Hacerek (365.000),Postahar (206,500), Mahcil (20,322), Acara (200,000), Penek(400.000).

Her sancaktaki zeâmet ve timar:Hepsi 656 zeâmet ve Umardır. Kanun üzere cebelleriyle 900 asker der. Paşa askeriyle 1500 asker olur.

Oltu: Zeâmet 3, Umar 123

Ardahan: Zeâmet 8, timar 87

Ardanuç: Zeâmet 4. timar 42

Hacerek: Zeâmet 2.timar 72

Hortiz: Zeâmet 13. timar 35

Postehor: Zeâmet 12. timar 68

Petek: Zeâmet 8. Umar 54

Sasın: Zeâmet 7, ticar 4

Lori: Zeâmet 9. Umar 10

Ahıska: Zeâmet 10. Umar 17

Çakelek: Zeâmet 11. timar 32

Hatala?: Zeâmet 18, Umar 7

Ispir: Zeâmet 4, timar 14..

Sefere gitmek şartiyle 1060 köyden senelik 320 kese hasıl olur. Zeâmet ve Umar sahipleri yerler. Sultan Selim (Yavuz), tuğra ile bu eyâleti sancak paşasına ihsân edip Erzurum, Sivas, Maraş, Adana eyâletlerini, Çıldır vâlilerinin emrine vermiştir. Her sene muhafazasına gelmeleri kanun idi.Evvelâ 500 akça mevleviyet ile kazası İskilipli Ramazan Efendi'ye ihsân olundu. Hâlâ 300 pâyesiyle şerif kazadır. Kadısına senede yedi kese, paşasına 80 kese hâs olur.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.