FANDOMEÇS/4/162 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/164


reldik. Engürü toprağında Murtat ova subaşılığında yüzelli zeamettir. Burada paşa efendimizle buluştuk. Bize:

Safâ geldin Evliyâm, azmin kuvvetli olsun. Sus kes İbşir, Vardarı aşada mı?

dedi. Hakir:

Beli (evet) Aşayı darmadağınık etti. Vardar'ı Kör Hüseyin Paşayı, Hacı Oğlunu..

dedim.

Şimdi işittim, ne günü oldu? dedi. Hakir:

Sultanım, bugün oldu diyerek, olup biteni tafsilâtıyle anlattım. îbşir Paşanın mektubunu da verdim. Okuyunca paşanın canı sıkıldı. Çünkü önce Vardar'ın bozulduğunu işitince, tuğlarla Bâki Paşa hayı îbşir üzerine göndermişti. Artık ne olursa olsun müşâvere olunarak İbşir'i vurmağa karar verildi. Yedibin salt atlı Ibşir'in peşine düştü. lbşir bu haberi işitince, Çerkeş'ten Karaman eyaletine gidecek yerde, yan verip Kalecik tarafında Keskin içlerine sokuldu. Paşa üç menzil ardısıra gidip, geride kalmış Vardar, Köprülü ve diğerlerinin malından bir hayli ağırlık yağma edilip, üç günde Sakarya nehri kena- rınca Merce köyüne gelindi. Burası Beypazarı nahiyesinden yüz evli köydür. Burada bir sarıklı Türk gelip:

Müjde sultanım! lbşir Paşa bölükleri Vardar'ın divan efendisi Halil efendiyi kova kova buraya getirdiler. İşte Sakarya suyu kenarına kaçıyor.

diye haber verince, herife ihsan ederek, yedi bayrak bölükbaşılarıyla hep atlanıp haber eden herifi kılavuz edinerek ılgar ile seher vakti Bahşili adlı köy yakınına var- dılar. Köyden yine bir Türk gelip:

Bre ağalar, şu köyde Vardar'ın bozulmuş celâli bayrakları vardır. Ibşir hakkına nefiri emirleri vermiştir. Hemen basın!

deyip tüm bayraktar köyü bastılar. Cenge başlayınca içerideki bayraklar:

Biz lbşir Paşa bayraklarıyız!


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.