FANDOMEÇS/4/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/168

Bir çeşit siyah arpası olur ki gayet yağlıdır. Ata çok vermekten sakınmalıdır. Sahrasında pirinci olur ki gayet pişkindir. Etrafı geniş, eşyası ucuz bir namlı şehirdir.

Şeyh İvaz Dede adında bir de zlyâret yeri vardır. Bu şehirde üç gün kalıp safâ ederken İstanbul tarafından ulaklar gelip hakire ve paşaya amca ve Memikzâde efendimden ve Abdurrahim efendiden mektuplar geldi. Paşaya gelenin içinde yazılı olan şu idi:

Evliya kulunuzun babası vefât edip bütün mülk ve eşyası üvey validesi ile hemşireleri ve kassam (taksim eden) elinde mühürlü kalmıştır. LÛtfunuzdan rica ederiz ki, Evliya kulunuzu bu tarafa gönderip, biraz zamandan sonra işlerini tamam edip yine huzurunuza vara.

Hakire dahi akrabalarımdan gelen mektuplarda şöyle yazılmıştı:

Siz sağ olunuz. Babanız merhum oldu (vefat etti). Innâ lillahil .

Bu haberi duyunca cihan başıma dar oldu. Mektupları paşaya gösterdim. O da kendine gelenleri gösterip üzüldü. Oraya yine gelmek şartıyla izin alıp el öptüm. Kethüda ve hazinedarını çağırıp yol parası ile iki küheylân at ve iki köle ihsân etti. Diğer lüzumlu işlerimizi de görüp, yedi kölemizle, paşa efendimizle vedalaşıp yola revan olduk.


1058 (1648) Cümadelahırında Engürü ve Beypazarı'ndan İstanbul'a Doğru Gidiş Edit

Evvelâ Beypazarı'ndan kuzeye, mâmur ve verimli yerlerden geçerek açık havada 9 saatte Sarılar köyüne geldik. Geniş yayla olup yüz evli bir köydür. Buradan 7 saatte (Ko- . - ...X t-w -»pMiV By. d? hîr rtprPİi yerd* olup yüz evli mâmur köydür. Ahalisi örfi tekâüften affolunmuştûr.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.