EÇS/4/168 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/170

Tamamı ikibin kadar, çam tahtası örtülü güzel evleri vardır. Onsekiz mihrabdır. Şehir sekiz mahalle itibar olunur. Bazı mahalleleri yalçın kayalar altında olmakla parça parça kasar her an uçup düşer. Fakat Akşemsüddin Hazretlinin nüfuzu bereketiyle hiç kimseye zararı dokunmaz. Kaya nereye uçsa orada zararı olup kalır. Böyle kayalar altın- da 200 ev vardır. Yirmi kadar çocuk mektebi vardır. Medresesi falanı yok, bir lâtif ve havası hoş hamamı vardır (1)

Deresi içinde su değirmenleri vardır. Tamamı yetmişbeş dükkandır. çoğunlukla at çulu ve torba işlediklerinden Torbalı Göylük derler. Buralarda yerleşmiş Yahudi ve Rumdan eser yoktur.

Göylük (göynük) Ziyaretleri: Evvelâ sır kaynağı, dindarların başvurduğu, kendisine uyulan olgunluğun son noktası, şevk erbâbının piri, dünya sultanı. Kaf dağı

BıT hamarr^ ŞeHz&de Süleyman Paşa tarafından Bir taraf, erkeklere, bir taraf kadınlara mahsustur. En güzel İstanbul hamamlarıyla rekabet edecek kadar sağlam, zarif ve sanatı, Yapılı sebebini köyün halkı şöyle anlatırlar:

Şehzade Süleyman Paşa evvel, burada bir bina yaptırır.Bir gün amelelerden biri, taşı duvara kadar getirip geri duvara kadar götürüp yine geri getirirmiş. Akşama kadar böyle hareket ettiğini herkes görür, Ameleyi çağırişçi de Sultanım beni af buyursunlar. Kulunuza su isbett çok soğuk olduğu için gusul abdesti alamadum. Abdessiz de şu mübarek yeree taş koymağı reva görmedim. Halbuki muhtacım.Mecburen böyle çalışır gibi yapıyorum.

Bunun üzerine Süleyman Paşa, derhal camiin yapılmasını durdurup, önce bu güzel hamamı yaptırmış.


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.