FANDOMEÇS/4/16 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/18

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Su başılığı vardır. Çıldır mirmiranları Hass-ı Hümâyunu 400.000'dır.İkibin kadar kul neferleri, kale ağaları, yedi oda dergâhı âli yeniçeri ağası, cebeci ağası, topçu ağası vardır. Her tarafı mâmur iken, Kızılbaş 1044 tarihinde fırsat bulup istilâ etti. Sonra Dördüncü Murad Revan'ı fethettikten sonra bu Ahıska'yı da aldı. Şimdiye kadar mâmur olmaktadır.

Ahısha kalesinin şekilleri:Yalçın bir tepe üzerinde kayalık ve ferah verici bir kaledir. İki kapısı vardır. Kalenin içinde 1100 kadar bağsız, bahçesiz, toprak ile örtülü evleri vardır. Bir kapısı doğuya açılır, öteki batıya açılır.28 mihrabdır. Yukarı kalede (Birinci Sultan Selim câmii), eski imâret yoktur. Bu lâtif câmiin eski usul bir mâbed olup toprak ile örtülüdür. Zâten bu şehirde kurşunlu imâret yoktur. .Bu lâtif câmiin minaresi yıkılmıştır.

Künbet oğlu câmii Toprak ile örtülü,minaresiz bir câmidir. Aşağı kalede Halil Ağa câmii Eski yapı, bol cemâati olan, ferah, gönül açıcı bir câmidir. Vilâyet ahalisi, ehil sünnetten, mü'min ve muvahhid kimselerdir. Beş vakitten başka her câmide Kur'an ve diğer bilgiler okunur. Hususi okutma yeri, dârülhadis, dârülkurrâsı yoktur. Fakat okumak isteyeni çoktur. Kale dışındaki varoşu da çok mâmurdur.Deli Mehmed Han, Ekmekçi İsa Ağa Oğlu Hanı meşhur hanlarıdır. Bedestanlar çok, hayır eserleri ve bereketleri fazladır. İnce suyu dağlardan beri gelip bu şehrin tarlalarını sulayarak Argun kalesine gider. Oradan Kusaht kalesi yakınında Aras nehrine karışır. Bu kaleden, dışarıdaki varoşa, hendek üzerinde köprü ile geçilir. Dış varoşunun dört çevresinde sûr'u yoktur. Bu varoşta üçyüz kadar küçük dükkânı vardır. Bedestanı yoktur. Suyu ve havası biraz şiddetli olduğundan tendürüst, cesur, namlı, halkı vardır. Bilhassa


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.