FANDOMEÇS/4/173 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/175


Bu ağaçlıklar içinde nice bin tahta biçecek bıçkı değirmenleri olup, gemi keresteleri keserler. Bu dağlar, dört sıcak sınırında olup, hakka ki ağaç denizidir. Bir tarafı Bursa, bir tarafı îzmit, bir tarafı da Bolu ve Kocaeli sancaklarıdır. Etrafı ancak bir ayda dolaşılabilir. Ama seçme yerleri, Geyve yolu üzerinde olan kısmıdır.

Geyve'den ayrıldığımızın üçüncü saatında Sakarya kenarında bir yalçın kaya üzerinde Çoban kalesini gördük. 1 Küçücük bir kaledir, içinde adam oğlundan eser yoktur. Harap ve yebap durur. Eskiden Gekve adlı kadın kralın çobanları bu kalede oturup, gelip geçenden baç alırlarmış. Aşağısı deryâ gibi Sakarya olup, ensesi yalçın dağda kale, yol ise fazlaca dar olduğundan halk mecburen baç verirlermiş.

Buradan geçip batıda, Sakarya kenarında güneş tesir etmez bir iflelik ve akar sular kenarında kahvaltı yapıp, ibâdet ettik ve Allahın yarattıklarını seyrederek, dört saat daha gidip Sapanca kasabasında konakladık. Burası, evvelce Erzurum'a giderken anlatılmıştı.

Yine batıya giderek, îzmit kalesine geldik. Bu da evvelce yazılmıştır.

Buradan Heleke = Hereke kalesine geçip, yine birkaç saat batıya giderek Gebze - Gekbüze kasabasına geldik. Bu dahi evvelce yazılmıştı. Oradan, Kemikli Ali Baba'yı ziyâret edip, yine batı tarafa giderek Pendik köyünü, Kar- tal köyünü, Bostancıbaşı köprüsünü geçerek, Kadıköy'üne ulaştık.

Sonra, Allaha hamdolsun, sıhhat ve selâmetle 1058 -1648; senesi cümâdelâhirenin sonunda eski ve büyük şehir olan Üsküdar'a vardık. Yeryüzünde benzeri olmayan irem bağı gibi, havası güzel bir şehir olup, bundan evvelki cildlerde, Kostantiniyye (istanbul) yazılırken tafsilâtiyle yazılmıştı.

Bismillah ile, bütün at ve katarları, yüklerimizi gemilere yükleyerek, Allaha tevekkül ile, istanbul Haliç'i üzerinden çeken büyük hilafet merkezi olan, ikbal yeri İstanbul'a ulaştık.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.