FANDOMEÇS/4/17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/19

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Vilâyet vâlisi Vezir Sefer Paşa aslen Gürcü bir hünerli yiğit,meydan adamı olduğu gibi, kethüdâsı Derviş Ağa da Gürcü olup, kerem sahibî, er kişi idi Seyfi Ağa ve diğer hanedan sahihleri hünerli, merd kişilerdir.

Ahısha'dan doğuya Revan, altı konaktır. Arada Kars kalesi vardır. Ahısha'dan Tilfis'e beş konak olup doğudan,kuzeye gidilir. Buradan Gence'ye doğudan beş konakta gidilir.


Çıldır Eyaletinin Dört Çevresinde İtaat Edip Boyun Eğen Gürcistan Kaleleri:

Çıldır yakınında Hartiz kalesi 987 (M. 1579) tarihinde Lala Paşa vasıtasiyle fethedilmiştir.

Perkan kalesi ve Kebir vale kalesi, iki yüksek dağ arasında yüksek bir tepe üzerinde küçücük kalelerdir. Asıl Gürcistan'da Kutais kalesi Çıldır'a iki konak yakındır. Açıkbaş vilâyetinin hükümet merkezidir. Berirat? dağı yakınında mâmur olup Gürcistan'ın merkezidir. Yavuz Selim hilâfetinde burası ocaklık hükümet olmuştur. Has'ı (606,000) dir. Hacerek kalesi, Ahısha ile Ardahan arasında ve Çıldır eyâletinde mâmur yerdir. Mirliva tahtdır. Lala Paşa fethidir. Beyinin has'ı 365.000 akçadır. Alay beyisi, kadısı vardır. Beşyüz askeri olur. Şeytan kalesi 990 (1582) senesinde Ferhad Paşa fethidir. Çıldır yakınında sarp bir kaya üzerinde sağlam bir kaledir. Kızlar kalesi de Çıldır yakınında Cağ nehri kenarında sarp bir kaya üzerinde emsalsiz bir kaledir. Altın kalesi kayalık yapı olup Kızlar kalesine üç saat mesafededir. Odorya kalesi, Ahısha yakınında sarp ve küçük bir kaledir. Al kalesi Ahısha yakınındadır. Post Hor kalesi Ahısha eyâletinde sancak beyi tahtıdır. Has, timar ve zeâmeti yukarıda yazılıdır. 985 (1577) tarihinde Lala Paşa fethidir. 150 akçalık karadır Alay beyisi ve çeribaşısı vardır. Eskiden Şavşad diyarında iki tuğlu mirmiran olmuştur. Çıldır'a 7 saat uzaklıktadır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.