FANDOMEÇS/4/182 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/184

ibrahim Hanın katillerini isteriz diye yedi sekizbin hali At Meydanına toplandılar.

Bunlara ocaklarından, diğer âyin ve eşrâftan etmeyin kullar toplantı yasaktır. Pâdişâha âsi olursuz. Arzunuz ne ne dilerseniz verelim diye aralarını düzeltmek için adamlar gönderdiler. Bunların da kimini yaralayıp, kimini ser At Meydanında gittikçe kalabalık arttı. Onbin 32 haşarat oldu dediler, sonunda bir kere daha İhtiyar Kenan Paşayı gönderdiler. Onun da başını birkaç yerden ya-

Büyük şeyhler gitti. Onlara da ağır sövmelerde gulim lyelerimlıl ve t*

^nm.» üteriz. Ve öter yıldan sonra «fere tfderi...diye nice olmayacak tekliflerde bulundular.Şeyhler de can ve başlarından korkup, büyük toplantı yeri olan Beyazıd ^i câmSıe gelip, ulemâya, şeyhülislâm diye acıklı hali anlattılar. Şeyhülislâm o anda hepsinin kat ve diğer asker tâifesi ğı dibinde toplandı. Sadrazâm yeniçeri ocağı ve bütun asker taifesi At Meydanının iki yanında At Meydanına doldular.

Allah Allah 2 si iki taraftan gülbankı Muhammedi sesi, cihanı tuttu. Hemen At Meydanını dolduran silâhlı sipâhi yiğitleri yeniçeriler üzerine küheylân atlarını bırakıp Nr hu- Sun etliler ki doğrusu Bârekâllah bu kadar olur. Nice adamı kılıçtan geçirip, hiç çekinmeden merkezlerinde ayak dtSÎÎbÎ defa yeniçeriler hücum edip nice jlpâW tag» düştü. Yenicâmi avlusundaki arkadaşları gelip şehidlerini hemen yeniçeri çavuşları, çorbacılar, yeniçerilere: .«on Vartlanm!» neyin tâ orta meydana kadar köpek cengi yaparak geldiklerinde sipâhiler At Meydanında kalamayıp Yemcâmi avlusuna dolarak bütün kapıları kapadılar. Demir pencereleriİç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.