FANDOMEÇS/4/184 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/186


tün başta olanlar sadrazâmdan hilatlar giydi. Niceleri yüksek makamlara nâil oldular.

Beri tarafta At Meydanındaki cesetleri toplayıp Ahırkadan denize atıldı. Allahın hikmeti deniz öyle bir cûş-u huşa geldi ki, bütün cesetleri Üsküdar'a, Kadıköy'üne, Ka- paşa'ya, Eba Eyyübel Ensari'ye götürdü.

Allahın hikmeti, âdetullah böyle cereyan etmiştir ki;adam denizde boğulsa veya bir adamın ölüsü denize atılsa o cesed evvelâ batar. Üç gün sonra deniz yüzüne çıkar, buki bu sipâhi cesedleri denize atılınca batmayıp, her bir tarafa yüzerek gitmeğe başladı. Bunu gören ihtiyarlar bunda bir hikmet vardır dediler.

Başka bir hikmet.. Bu nâaşların denize atıldığı gün Akdeniz tarafından gelen kadırgalar denizin dalgalarından giyip biri Kadıköy'ünde, biri Haydarpaşa bahçesi önünde,Üsküdar'da, biri Tophane'de ve biri bizim Melek Ahmed Paşa pederinin yalısı yakınında karaya düştü. Yedi kadırga dolusu insan ve zincire vurulmuş forsa, hesapsız mallarla birlikte batıp, büyük musibet oldu.

Üçüncü günü İstanbul'da öyle büyük bir yangın oldu ki. İstanbul, İstanbul olalı böyle harab olmamıştır. Tâmiye yoluyla:

Yaktı istanbul'u âh-ı fukara

diye tarihe dediler.

Sonra silâhdar Murtaza Paşaya, bu celeblerin isyanına sen sebep oldun diye İstanbul'dan Şam'a ügar ile gitmek için çavuşlar tâyin edildi. Üsküdar'a geçirdiler. O da şatafat ve azametle Üsküdar'da, Tekke Meydanında otağını kurup bütün mühimmatını hazırlayıncaya kadar tam bir ay bekledi.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.