FANDOMEÇS/4/185 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/187


Defterdarzade Ahmed Paşa Efendimizin Mevlevi Vezirle Münakaşası Edit

Tamamen kusurlu hakir, paşadan ayrı düştükten sonra kendisi Istanbul âyânından mektuplarıyla Çini Irnikdeki? çiftliğine gelip, orada yeni pâdişâhın cülusunu işitince derhal Yalova kasabasından bir kayığa binip doğru Şehzade câmi yakınında Koca Vezire varıp elini öptü. Hakir de hazır idim. Hemen Koca Vezir şöyle azarladı:

Çelebi paşa! Destursuz neye geldin? Yoksa mühre mi geldin?

Hemen Defterdarzâde:

Hâşâ sultanım! Ben mühre lâyık değilim Ancak efendimin sadrazâm olduğunu işitip Allaha hamdettim ki babamın eski dostu ve benim babam yerinde olan Sultan Dördüncü Murad devrinde beni yetiştirip yüksek mevkilere nâil eden siz aziz pederim efendim, sadrazâm oldu diye ayağınıza yüz sürmeğe geldim.

diye paşaya temennâ etti. Koca vezir:

İbrahim Han sana Kars mansıbını ihsân etti niçin gitmedin?

dedi. Defterdarzâde:

Ya Sultanım, o emirle birlikte katlim için de fermânlar vardı. Göz göre göre, nasıl Kars gibi verimsiz bir yere varıp başımı vereyim!

deyince Koca Mevlevi vezir hiddetle haykırıp:

Bre git! Yoksa seni şimdi katlederim!

dedi. Hemen Defterdarzâde efendimiz:

Sultanım Allah ve Resulullah hakkı için hâlime merhamet eyle.. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir yıldır ki Anadolu'da onsekiz sancak yerde bu kadar sekban ve sarıca haşaratıyla Allahın kullarını ısırıp knnnn

dedi. Vezir daha ziyade kızıp:

Bre çık diyorum!

deyince Defterdarzâde:

Bre canın çıksın!İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.