EÇS/4/18 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/20

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Şavşad kalesi Ocaklık yoluyla hükümettir. Kadısı yoktur. Şavşadistan içinde sarp, âsi yerdir.

Harbe kalesi, Ardanuç kalesi yakınında bir dere kenarında sarp bir kaledir.

Ardanuç kalesi, Çıldır eyâletinde sancak beyi tahtıdır. Beyinin has ve zeâmeti yukarıda yazılıdır.

Avhatci kalesi, sancak beyi tahtıdır. Defter hakanı da mahcil yazar. Sarp kaledir. Beyinin hası yazılmıştır.

Çagısman kalesi, Çıldır yakınında sarp kaledir. Daha başka kaleleri de vardır.

Bu seyirlerimizden sonra Sefer Paşa hazretlerinden iki Gürcü gulâmı, bir at, bir güzelce tüfenk, Gürcistan çorabı,yüz kuruş ihsân alıp arkadaşlarımızla Erzurum tarafına yollandık.Ahısha'dan Erzurum'a kadar olan yerler.Evvelâ Ahısha'dan Valgar yaylasını aşıp 4 saatte Kanova kalesine geldik. Ardahan sınırındadır. Yine batıya, sarp yollarla giderek Kara Ardahan kalesine ulaştık.

Kara Ardahan kalesi Yavuz Selim Han fethi olup, Çıldır eyâletinde sancak beyi merkezidir. Beyinin has'ı (300,000) 'dir. Sancağında 8 timar, 87 zeâmet vardır. Alay beyisi, çeribaşısı, kale ağası, ikiyüz kalfa neferleri vardır. Beyinin cebelilelerlyle 1000 kadar askeri olur. 150 akça pâye ile şerif kaazdır. Nakibüleşrafı yok.. Müftüsü Ahısha'dır. Kalesi, yalçın bir kaya üzerinde dörtköşe şeddadvâri bir güzel kaledir. Bir taraftan havalesi yoktur. Yetmişiki kulesi, üç kapısı vardır.İstanbul tarafından bir oda cebecileri var. Bu şehir içinde Kaya Paşa hendeki meşhurdur.

Ardahan yakınında olan kaleler:Vale kalesi 987 (1579) senesinde Lala Paşa fethidir. Germek? kalesi. Ardakan'a yakın olup 982 (1574) senesinde Lala


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.