FANDOMEÇS/4/195 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/197


Cenk halidir, öyle olur. Benim yanıma bağlı olarak getirdikleri vakit Peygamber sancağını taşıyan bir Osmanlı vezirinin ırzı, haysiyeti vardır diye mallarını kendisine verip azad ettimdi. Sonra Katırcıoğlu arayıp dışarıda bulup şehîd etmiş. Benim harbim yoktur. dedi.

Paşa: Ya şehid ettiniz ise tuğ, tabi, alem gibi hazine malları nice oldu? Ve bu kadar sene baban harami idi. Onun elde ettiği mal ve senin bu kadar zamandanberi ondan bundan aldığın mal ve menal kangı (hangi) dağlarda gömülüdür? ve hangi şehirlerin bataklarında saklıdır? deyince

Kara Haydaroğlu: Sultanım! Bunun suali, mahşerde olacaktır. Çıkası bir canım için bu kadar Ali ahir kullarını ele verip, ateşe yakıp, onlarda olan ve bellerde gömülü bulunan malları hiç diyemem. Koca vezir! Gün akşamlıdır. Dün doğdum bugün ölürüm. Hemen işini gör. dedi.

Sadrazâm: Nola, baş üstüne! dedi.

Ve asesbaşıya: Varın, Parmakkapı'da asın! diye fermân etti.

Haydaroğlunu bir hammal beygiri üzerine bindirdiler. Büyük alay ile beygir üzerinde iki tarafına arslan gibi alay alay bakarak Parmakkapı'ya giderken hakir de, atıma binip ağlayaraktan beraber gittim. Oraya vardığı vakit boğazına ipi geçirip sağlam ipin ucunu bağlayıp, altından hammal beygirini pektiler. Beykir yükünden kurtulup, Haydaroğlu ruhunu teslim etti. Herşey beyne beynullah indi. Nice nimetlerini, bahşışlarını görüp birçok zaman birlikte yemek yedik. Benim tarafımdan Allah rahmet eylesin..

Fakat bütün Anadolu Allahın ve kulları şerrinden Icnr?- au. Allanın hikmeti, Sultan Dördüncü Mehmed'in ilk cülusunda, ilk gazası bu Haydaroğlu'nun katlidir. Allah bilir böyle olmuştur.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.