FANDOMEÇS/4/196 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/198


O gece evimize varıp bütün ahbab ve akraba ile vedalaştık. Yine Üsküdar'a geçip bazı lüzumlu şeyler aldık. Yine tekrar Üsküdarlı Mahmud Hüdai efendiyi, Karaca Ahmed efendi hazretlerini ve mezarında yatan büyük evliyâyı ziyâret edip ruhâniyetlerinden imdad istedik.

İşte bu suretle cennet kokulu Şam'a hareket ettik. Hemen Cenab-ı Hak selâmetle, ganimetle, sıhhat ve selâmetle ulaştıra.. Amin . 1 hürmeti Seyyidel mürselin...

Not: Evliya Çelebinin el yazması kitabının ikinci elidi burada sona erer.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.