FANDOMEÇS/4/197 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/199


Evliyi Çelebi Seyehatnamesinin el yazma Üçüncü Cildi burada başlar: Edit

Başlangıç:

Elhamdülillâhillezi ekaame nizâmül ekvani alâ amelilkudret bi emri klin fekân fetebârekâllahu ahsenilhâlikîn elleri ebdaa'l ervâhillâtîfeti Min âlemıl gaybi bigayri yüsretin vela muin...

Yüz çeşit salavat ve selâm o kâinatın hocası ve varlıkların iftihar ettiğinin üzerine tahıyyât âl ve evlâdı ve ashabı ve zevceleri ve sofa erbabı ve deşt-i Kerbelâ şehidleri üzerine olsun ki, cihad kılıçları ile Mısır, Şam, Arap Irakı, Acem Irakı, Nihavend, Belh, Buhara, Horasan İklimlerini fethederek İslâm ülkelerine ekledi. Birçok kusurlu hakir, riyâsız Evliyâ dâhi Şam üzerinden Hacc-i şerif e gitmek arzusuna düşüp halis niyet ile hareket ettim. Yârabbi kolay eyle.


1058 Senesi Şabanından Sonunda Üsküdar'dan Şam'a Giderken Konduğumuz Konak Edit

Evvelâ Üsküdar'da tam bir ay dinlendik. Sonra kalkılıp denizden doğu tarafa giderek Kartal, Pendik köylerinden geçildi ve Gebze menziline vardık. Bu kasaba bundan evvel yazılmıştı. Buradan yine aşağıya inerek İçmesuyu iskelesine geldik. Burası büyük iskeledir. Evvelce buradan karşı dile geçtik idi. Burası 1050 tarihinde ilk seyahatimizde


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.