EÇS/4/199 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/201


Ama Hersek oğlu Ahmed Paşanın bu kasabalar içinde bütün cami ve imâretleri kurşunlu büyük binalardır. Bunun için Hersek kasabası derler.

Suyu ve havası ağırdır. Serçeyi sıtma tutar. Halkı sarı renkli Türklerdir. İş ve kazanca elverişli kumsal, dua ederler.

Oradan Derbend köyüne geldik.

Derbend köyü: Bu da Bolu kazâsı sınırında yüz evli bir camili, iki hanlı, mâmur, vergiden affolunmuş bir köydür. Gayet mâmurdur. Yalakabad kalesi nden beri kırk çit dereleri vardır ki bu ahali o yolları temizlemeğe ve yolcuları kılavuzlarla geçirmeğe memurdurlar. Bu geçitlerde harami eksik olmaz.

Yine güney tarafa dağları ve ormanları geçip, İznik gölcüğü kenarında Sülün köyüne geldik. Yüz evli, bağlı bahçeli, servili şehirciktir.

Eski Rum kalesi, İznik Daryum şehri : Yunan lisanı üzerine yazılı Yenvan tarihinde İznik kalesi şöyle anlatılır;

Bu kaleyi evvelâ Nuh oğlu Sam yapmıştır. Tufandan sonra Nuh'un gemisi Musul yakınında Cudi dağında durunca, giren çıkan yetmiş kimse, yurd etmek için birer güzel yer ararken Hazreti Sam dahi seyahat ederek bu İznik'e geldi.Gördü ki bir gölcük kenarında suyu ve havası lâtif bir temiz yerdir. Burayı mâmur eylemiş ve yetmiş sene burada oturmuştur.

İznik, tarhicilerin sözüne göre Hazreti Süleyman İstanbul'a köşk yapmazdan bin yediyüz sene evvel imâr edilmiş bir eski şehirdir. Sonra İstanbul'un ikinci yapıcısı Madyan oğlu Yanko'nun kızı olan İznika adlı bir kadın, Sam yapısı üzerine yeniden bir sağlam kale yapılmıştır.Hala kara ve deniz seyyahları, bütün Rum tarihçileri bu şehire Çin kalesi, eski Rum İznik şehri derler. Nihayet hükümdarlardan


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.