FANDOMEÇS/4/20 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/22

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Nakşibendi tarikatında olup ahalisi dindardır. Câmileri, hamamı, hanı, küçük çarşısı vardır.Oradan yine batıya giderek İd? köyüne geldik. Mamerdan nâhiyesinde Müslüman ve Ermeni köyüdür. Oradan yine batıya gidip Kara Kunk? köyüne geldik. Erzurum eyâletinin nâhiyesidir. Mâmur bir cemaattir.Yine Gürcistan boğazını geçerek, çimenlik kafesler içine girip Umudum Dede köyüne geldik. Bir yüksek dağın eteğinde yüz evli mâmur köydür. Bu köy, Fırat nehrinin çıktığı yerin başındadır. İşte meşhur Fırat nehri bu köy yakınında bir büyük mağaradan doğar. Birer Mekke zırra boyunda balıkları var ki herbiri güya cennet sofrasıdır. Burada Umudum Dede gömülü olup herkes tarafından ziyâret yeridir ve balıkları kimse avlamağa cesaret edemez. Ama bir saat aşağıda avlanarak yenilse lezzetinden adamın dimağı kokulanır. Ne kadar yenilse, hararet ve ağırlık vermez.

Dumlu Dede ziyâreti :Ulu yerdir. Şeyh İbrahim Efendi de evliyâdandır.

Oradan, yine Erzurum sahrası içinde giderek sıhhat ve selâmetle Erzurum kalesine vardık. Elbise değiştirmeksizin paşa efendimizin ayağına yüz ve göz sürerek Revan Hanının mektup ve hediyelerini takdim ettim. Sohbetleriyle şereflenerek, gördüğümüz kaleler ve acaip eserleri birer birer nakil ve hikâye ettik. Pek memnun oldu. Hakire baştan ayağa bir elbise ile üçyüz kuruş hamaın parası verdi. Gümrük kâtipliğinden iki kese âidatım dahi verildi. Bir hafta oturduk.Fakat yine Van Hanından muhabbet mektupları geldi:

Kars kullarından kervanlarımız halkı, rahat oluyorlar. Rica ederiz Bir ara kulunuzu gönderiniz. Boraya gelip kervanları Erzurum'a cotursün.

diyorlardı. Yine hakiri onuncu gün Acem diyânna yolladılar.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.