EÇS/4/213 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/215


zâde İbrahim çelebi ve diğer ahbablar ile vedâlaşıp yine başka tarafa 9 saat giderek Konya kalesine geldik.

Konya Kalesi: Bunun yapıcısı Yunanlı, Yenvan tarihi Uhlbinin dediğine göre Nişin Veled-i Aleksandran veled-i Haî kılan 'dır(?). Sonra Hazreti Ömer'le mektuplaşan meşhur Kayser, ikinci defa tâmir etmiştir. Buraya ümmeti Muhammed'den ilk defa olarak gelen Selçuklulardan Aliüddin Keykübad 'dır. Bunlar Rum Selçuklularındandır.

Selçuklular Mahan diyarından Dânişmendoğulları ile gelerek, Azerbaycan memleketlerini zabtederek amca çocukları olan Çoban bay'ı buraya hâkim yaptılar. mat bi aralık İran'da Ebu Said Cihangir pâdişâh olduğundan Çoban bay onun veziri yerinde idi. Bunun çocuklarına il Çobanyan derler.

Sonra Ebu Said il Çoban ile bir kız meselesinden dolayı Pasin sahrasında cenk edip her ne kadar Selçuklular ve Dânişmendliler yardım ettilerse de yine Çobanlar mağlûp olup devletleri Akkoyunlulara geçti. Dânişmendliler ile Selçuklular ilerleyerek Sivas ve Amasya'yı zabtettiler ki Danlşmendliler burada kalıp Ilgın, Niksar şehrini hükümet merkezi edindiler. Sonra bunların yardımı ile Selçuklular Konya'yı zabtedip orada istiklâllerini ilân ettiler ki, bunların son zamanlarında Osman Gazi tabi ve alem (davul ve sancak) sahibi oldu. İşte Konya kalesinin üçüncü yapıcısı da Selçuklulardan Sultan Alâüddin'dir.

Konya kalesinin şekilleri: 569 tarihinde traşlanmış taşlar ile Mes'ud oğlu Sultan lzzüddin Kılıçarslan inşa edip sağlamlaştırarak dördüncü yapıcı olmuştur. Bir kemerli büyük kftsV v* /tivs»nM~? -T.r iırmıştır kı o asırda eyvân-ı kisradan aşağı kalmazdı. Depremde yıkılınca Selçuk Sultanı Keykubed tâmir ederek, birİç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.