FANDOMEÇS/4/217 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/219

lâhları üzerine destan Muhammedi sararlar. Ahalisi hurictür. güzel konuşan kimselerdir. Garib dostum ÎJhuZ^™^*™ ***Cnİhr Muammaratünnu^mS ve Hâlettişşehoa havasından daha güzeldir derler. DrÜZg4rindan İnsan hayat bSSİn v 4mda SU UÛaİBÜ bir kul be bini olunmuştu?altmışaltı ,a,eye soıunürs ^r' lIdwhan hamam ve saraylarına hep ora gider. Başı, Meram dağındadır. 2700 su kuyuları vardır ki bostan sulanır. Bütün bitkiler bu sayede gelişir.

Tarlan ortasında olup yaz ve kış ılıktır.

^rlab1ineccimlerin doğru rivayetlerine göre Uturlab İlminde dâirenin dörtte biri ilmi ile Konya'nın talih yüksekliği Zühre burcunda bulmuşlardır. Onun için d i ney. sema' ve safâya düşkündürler.

cesit efh^" dCve «W inilen bir çeşit en büyüğü, ancak Şam yakınında bulunur. Ama arpası çok yağlı olduğundan ata çok vermekten çekinmelidir.OtIarı yerleri fazla, bereketli bir şehirdir.

Ur&anC1,anberberleri meşhurdur. ıtî^/1, °Smanh besindeki debağların en maharet t*™* blf ** *** « mavi renklidir. Debbağlar onunla deriyi tabaklayıp, gül rengi, gül şeftali saÜS ^ 5aMIyan k* ^P ve Acem'de haj ı böreği, helvasının çeşitleri, zülbiyesi, pandisi ve pişıhanisi ve tahniyesi meşhurdur. Ama sabunisi ile canım beyaz 76yinCe tadından baklan iki şak olagörür. Hususi helvacı çarşısı vardır. Konya'da adama helvayı döverek yedirirler darbımeseli meşhurdur. Meyvalarından Meram dağında Kamerüddevlet ve Kamerüddin adıyla iki çeşit mişmiş (I) ftlusl olur ki. Şam'ın Hama kaysısından lez-

<1) Kaysı. zenüli, erik gibi meyve.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.