FANDOMEÇS/4/218 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/220

zetli sulu ve hoştur. Yirmi türlü armudu, kirazı, durakisi,üzüm sarması, badem kırması olur. Toprağın tabiatı iktizası buralarda limon, turunç, nar, incir, zeytin gibi meyvalar olmaz.

Mesireleri: Herkes ve bütün seyyahlar Konya'nın mesirelerini ağaçlıklı yerlerini medhederler. Doğrusu hakir de yirminci seyahatim olan bu seferime kadar böyle bir hıyâban görmedim. Budin sınırında Peçevi Sirem şehrinin kale ardın- daki Barudhâne mesiresi Kırım yarımadasındaki Sodak bağı İstanbul'un yüzyetmişten fazla bahçe ve gülüstanları Malatya'nın aspezosu, Tebriz'in Şah Cihan bağı, bu Konyanın Meram mesiresi nin yanında bir çimenlik bile değildir. Velhasıl arifler sultanı Celâlüddin-i Rûmi Hazretleri yle yetmişyedi tabaka faziletlilerin, gavs-ı ftzamlarm gözüne girmiş. Evliyanının hoş gördüğü bir güzel şehirdir. Dokuzbin kadar bağ ve bahçesi vardır. Bir yabancı bu bağların içine girse kaybolur. Güzel sesli kuşların ötüşünden insan tâze hayat bulur.

Konyalılar çoluk çocuklarıyla sekiz ay Meram'da oturup, zevk ve safa ederek felekten kam alırlar. Nice bin bağ evleri ve kulübeleri, cami, mescid, hanları, hamamı, çarşı ve pazar yerleri vardır. Ahalinin Konya'ya gelmeğe hiç de ihtiyaçları yoktur.

Aksaray: Konya'nın doğusunda olup üç konaklık yerdir. Kıblesinden Kafiryan kalesini geçip Larende Kalesi ne varılır ki bir konaktır. Güneyinde Adalya (Antalya) ve Alâiye (Alanya) iskeleleri olup, ikişer konaktır.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.