FANDOMEÇS/4/21 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/23

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


1057 Tarihinde Yine Revan Diyarına Gidiş.. Edit

Erzurum'dan doğuya 11 saat gidip Hasankale'ye geldik. Evvelce anlatıldı. Yine doğuya Pasin sahrası içinde giderek Badılenvanlı köyüne geldik. Ermeni köyü ve zeâmettir. Bunu geçerek 9 saatte Meydancık konağına geldik. Pasir sahrasında mâmur kasabadır. Yine doğuya giderek 10 saatte Mejengird kalesine geldik. Erzurum eyâletinde Horasan bey! idaresindedir. Kalesi, yalçın kaya üzerinde dörtköşe bir kaledir. Kale ağası, 150 neferleri vardır, lkiyüz kadar evi var dır. Pasin kazası nâibliktir. Süleyman Hanın bir câmii var Bir küçük hamamı, bir hanı var. Tarlalarında ürünleri çok oradan yine doğuya giderek Erzurum sınırında [[Han deresi]]ni aşıp Kars eyâleti sınırına ayak bastık. Yedi Kilise denilen harab ve meşhur kiliseyi geçip bir boğazdan aştık. Bir çimenlik sahrada 6 saat batıya giderek Barduz kalesine geldik.

Barduz kalesi: Kars hükmünde olup, Akkoyunlu El Melik İzzüddin yapısıdır .Kalenin yüksek tarafı yakınında celi yazı ile tarih bu şekilde ya zildır. Kalesi bir dere kenarında dörtköşe, kayalık binadır. Kale ağası, yüzelli kadar da hayır eserleri vardır .Câmii, mescidi, faydalı, küçük hamamı, çarşı ve pazarı vardır. Oradan kıbleye giderek Geçkovan Dudman kalesine geldik.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.