EÇS/4/227 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/229


ihtiram Uc anı götürduler

llcrakl Kuma anı yitiirdiler

Cem oluben «sihirdir, dediler.

«Bu yalandır, mekrdir» dediler.

Dediler «bunu koyalım bir yere,

Olmaya toprak ola taş ve dere!*

Kodular bir yere yarı, senti çun

Bir deredir taşı çok, toprafr yok.

Zahir oldu anda enhar-ı kiram

Mu'clzat-ı Mustafi'dan ey hümam

Ne yere kod al arsa çıktı su

Çün hemandem cari olup akdi su

Herblri bir türlü söz söylediler.

Bunun 0zere Htifak eylediler.

Yarı varıp kodular U| mermere

Çojftı münkir oldular PeygambereBir Başka Kıt'a[düzenle | kaynağı değiştir]

Koyunca senk üzere mit zihir

Tülü «İti o dem bir mil tihir

Seri an anda dahi oldu cari

Resulii Klbriyanın s{ıı yan

Dediler ol pınara «imdi (EJlr)

Ne hikmettir kim akar sJyler Uz tiz

Cem i an ettiler tecdid-i iman

Edip tasdik olup eümle Müslüman

Mûcize ve hem keramet oldu bu

Zemzem i Abmed de#l midir bu su?

Oldu meşhar zemzem ile ismail

Hicer ana İle babası llalil

Ltyk budur mûdzat-ı kibriya

O sefaİt kini t»r-l ntfİTH

Münkirine oldu malûm biltamam

Bildiler ol hazreti hep has ve im


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.