FANDOMEÇS/4/228 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/230


Zübdr-i eviad-ı tsmili Halil

Hazret-i Abnırt muin ba delil

Enbiyi ve evliyanın efdali

Adem evlâdının oldur ekmeli

Mûcizatmdan *uhur elli pınar

"... lemzem denilse »ad hezir

O! mübirek su başında bis ve im

Mesken edttp »uttular anda bıyam

Ol makara oldu nazarfih-ı hidi

Seyrederler padlşih ve hem jedi

Muftl i devr 1 saman, ehH yakln

(Hazret Fjad efendi) »cyb-» din

Dlledlkde hac Içün azmi sefer

Bu dlyirı eyledi scyr il pızer

Olmagıyle bu rlliye rih-ı bae

Olduğa çun dahil i min külli fec

izzet ile bu dlyir» teldi ol

Vard: nehre seyr Jçftn buldu rüsul

Meclisinde hazır olan irifan

Olduftvyçfin muftU- siblb-zeman

Eylediler anda istifti olar

•Bu suyun aaün bey*n dediler.

SOret-I fetvada verdiler eerab

Dinle budur ol cevib-l bi*irib

«İride evleyüb yiri

Mübirek Mzanın yin

Yarob etrab ve ahein

Nehirler eyledi ciri

Zülil-1 mü'cizitından

Bu yerler oldu düseyrab

Haraca kesti tlt Üe

Bütün küffar tüccarı

Mıh asal su böylece olda revan

Mu'efacât-ı Mustafi'dan her «aman


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.