FANDOMEÇS/4/233 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/235


lası yakınında Derpot yaylası, Serez yaylası, Sofya da Vitoş yaylası, Menlik yaylası, Hersek'de Çimperne yaylası, Aylon yaylası, Novesin yaylası, Bosna'da Köprüz yaylası, Kızanlık yaylası, Şipka yaylası.. Ve daha bunun gibi nice yaylalar vardır. Bunların hepsini seyrettim, gezdim. Fakat Erzu rum'un Bingöl yaylasıyla Adana'nın Ramazanoğlu yaylası gibi yayla görmedim. Burada olan Türkmen aşiretlerinin adlarını yazsak kitap olur.

Buraya çoğunlukla Adana, Tarsus, Sis, Misis, Silifke ahalisi yaylağa çıkarlar ki herbirinin sınırları, kadı ve naipleri, hâkimleri, câmi ve yayla ovaları, çarşı ve pazarları, han ve hamamları vardır. Yaylaya çıkan, yetmiş kere yüzbin koyundan koyun hakkı alınır diye meşhurdur.

Buradaki sular, yayla kirazları, yoğurt kaymağı ve tereyağı bir diyârda yoktur. Çarşı ve pazarı baştan başa çam tahtasından ve çam kabuğu ile örtülü küçük dükkanlardan ibarettir. Murtaza Paşa efendimiz, bir tabiat sahibi kimse olmakla, üç gün burada zevk ve safâ otların güzel kokularıyla dimağlarımız kokulandı. Atlar bile yonca ve terfii yemekten küp gibi karınları şişti.

Paşaya bu yayla halkından tam üçbin koyun, yedi at hediye geldi.

Oradan yine kıble tarafına yokuş aşağı dere ve tepeli taşlık, sarp, sık ormanlık yerleri aşıp Çiftehan hamamı na geldik. Küçük iki adet handır. Burada bir dere içinde bir hamamı vardır. Küçük kârgir bir binâ, bir kubbe ile örtülü olup suyu ılık olduğundan bütün yayla halkı bu ılıcada çimüb (yıkanıp) ebedî hayat bulurlar.

Çiftehanı ve bu ılıcayı geçip, yedi saatte Sultan hanı konağına vardık. Bu da küçük bir konaktır. Ama amamız bir yerdedir. Çoğunlukla Adana halkı buraya yaylağa çıkarlar.

Buradan yine kıble tarafına dereli, tepeli, yokuş ustü yerleri aşıp Külek kalesine geldik. Aşağı tarafında durduk.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.