FANDOMEÇS/4/240 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/242

sonra yine İbn ebi Dâvud-el Abad'ı yaptı. Yine harab olmuş ise de hac yolu kapalı olup, haramiler yatağı, frenk durağı olduğundan Sultan Ahmed Han zamanında veziri âzam Nasuh Paşa burada bir sağlam kale yaptırmağa başladı. Fakat tamamlanması nasib olmadan, Karadeniz kenarında Sinop kalesini Kazaklar istilâ ettiğini, Nasuh Paşa Sultan Ahmed'e bildirmediği için, Ahmed Han Nasuh Paşayı katlettirip bu İskenderun kalesi yarım kalmıştır. Kolayca âl-i Osmanın himmetiyle mâmur olup, bir bender şehir olması kolay idi. Çünkü Haleb'e iki konak uzaklıkta, çok lüzumlu, şahrahlı bir iskeledir. Her sene limanına ikiyüz parça frenk ve Müslüman kalyonları gelip demir atıp yatarlar. Kalesi yarı harab olmakla frenkler, gümrük vermekte inad edip giderler. Frenklerin âsi ve korsan kalyonları da gümrük vermekte inad etseler de, itaat edenleri mümkün değil karşı koyamazlar.

Hâlâ bu liman, yetmiş dükkca iltizam ile gümrük eminliğidir. Ve 150 akçalık kazadır. Köylerinden senede kadısına beş kese hâsıl olur.

Âlâ, lâtif limanı vardır. Fakat kara fraka, burten, kalyon, karavana kalyonlar girip yatamazlar. Bir top atımı uzakta yatarlar. Âlâ demir tutar yataktır. Ama batı tarafı açık olmakla kunyı çok gelir. Yine demir kuvvetiyle yatılır, güzel yataktır.

Bu limanın batı tarafında ikiyüz altmış mil uzakta Kıbrıs adasının Andros burnu vardır. Güzel ve mutedil havada Kıbrıs adasının karlı dağları görünür derler ama, hakir görmedim.

Bu İskenderun'da Frenk ve Rum oturduğundan câmi, han, hamam, çarşı, pazar gibi şeyler yoktur. Ama meyhâneleri çoktur. Bazı gelip geçenler kış mevsiminde meyhânelerde yattıklarından güya meyhâneleri birer handır. Ama sujor uzaktan eşekler ile Kervan pınarından getirilir. Gelip gidenler bu pınara konarlar.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.