FANDOMEÇS/4/246 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/248


Elbürz dağı eşiğinde deşt kıpçağa bakar. Ahlat büyük yapısı, büyük Kostantiniyye'dir. Ama Antakya binası, istanbul'dan evveldir. Hazret-i Süleyman bir cenk ederek fethetmiştir. Büyük sûru, beş adet yüksek dağ üzerinde yapılmıştır ki, kale duvarları doğu tarafında havaya uzanmış dağlardan ibârettir. Kalenin yarısı aşağıda, batı tarafa, tâ büyük Âsi nehri kenarına varıncaya kadar alçak yerdedir. Bu hesaba göre kalenin yarısı dağın yüksek yerinde, ikinci yarısı dağın eteğinde düzdedir. Mil hesabiyle 12 mildir. Her mil dörtbin adımdır. Buna göre kalenin alt ve tepesi fırdolayı kırkdört bin adımdır ki ağır yürüyüşle oniki saatta dolaşılabilir.

Ama îstanbul kalesi kırkyedi bin adımdır. Duvarı, seksenyedi bin binâ arşını muhitindedir. Bundan sonra Bağdad kalesi büyüktür. Yirmidört bin bedendir. Ve yirmiyedi bin adımdır. Ondan sonra bu Antakya kalesi gelir. Bundan küçük kaleler sırasıyla şunlardır:

Mısır, Şam, Haleb, Kırım'da Kefe, Rumeli'de Selânik kaleleridir.

Antakya kalesi nin duvarlarının ve burçlarının yüksekliğini başka bir yerde görmedim. Doğu tarafında dağlar üzerindeki duvarlarının yüksekliği tam seksen zira'dır. Ama Asi nehri sahili tarafları, yirmi zira kadar alçak ve yalınkat duvardır. Haleb ve Şam kapılarından yukarı çıkıncaya kadar kat kat burç ve duvarlar görünür.

Kalenin dağ tarafı duvarının eni yirmi ziradır. Kalenin yapıldığı taşların herbiri birer fil cüssesi kadar vardır. Büyük usta Ferhad baltasıyla taşları birbirine öyle yanaştırmış ki, güya tek bir kaya haline gelmiş. Kuzeye bakan Haleb kapısı yirmi arşın yüksekliğindedir. Bu kapının iç yüzündeki kayalardan âb-ı hayat gibi sular akar. Batı tarafın Asi nehri kıyısı üzerinden büyük köprü ile geçilir. Kuvvetli kapıdır. Kalenin doğusu beş adet yüksek dağlar olup üzerlerindeki kale duvarları seksen zira olmakla aşağı şehre güneş doğmazdan iki saat sonra güneş dokunur. Çünkü


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.