FANDOMEÇS/4/249 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/251


Hamamları: Hamamları küçüktür. Âsi nehri kenarında olan kale duvarlarının iç tarafında olup, havaları latiftir. Suları da Asi nehrinden dolablar ile dönerek gelir.

Hanları: Dokuz adet bekârlara mahsus hanları vardır Çarşısı üçyüz dükkândır. Kârgir bedestanı yoksa da yine kıymetli eşya hep vardır.

Şehir Arabistan hududunda olduğundan ceylân gibi sürmeli gözlü, nurlu yüzlü, şirin sözlü, gül yüzlü civanları vardır. Paşaları şehre girince bütün kadınlar beyaza bürünürler.

İklimi, orta iklimdir. Şehrin doğu tarafında büyük dağ bulunduğundan bu dağların eteğinden, nice âb-ı hayat pınarlar akar. Güzel kaynakları vardır. Hattâ Haleb kapısı nın iç yüzünden, turna gözü gibi akıp, Âsi nehrine karışır.

Beyaz deve dişi buğdayı, çakıl ekmeği, limon, turunç, şeker kamışı gibi meyvaları meşhurdur. Bahçeleri hepsi nehri kenarında olup o tarhedilmiş bostanları hep dolablar- la sulanır. Şehirin batı tarafı diyâr-ı Rum sayılır. Kendisi Arabistan sınırının başlangıcıdır. Ve Haleb eyâletinin de hudududur. Fakat Arz-ı Mukaddes değildir.

Bu Antakya kalesini seyredip 1058 (1669) senesi mübârek Ramazan ayının bayram namazını, çarşısı içindeki câmide kılıp, sonra göç boruları çalındı. Yine kıble tarafında mâmur köyler geçerek 8 saat sonra Zanbakiye kasabası konağına vardık. Bir verimli vâdi içinde, bağlı ve bahçeli, zanbak çiçekli, üçyüz evli mâmur kasabadır. Antakya havalisinde hükümettir. İncir ağaçları dünyayı tutmuştur.

Bu şehir içinde Canboladzâde Ali Paşa, Murtaza Paşaya bir büyük ziyâfet çekmiştir ki, benzerini kimse görmemiştir. Murtaza Paşa ve Ali Paşanın bütün altıbin askerleri ve o kadar reâyâ ve beraber yeyip, yine o kadar bin sahan ve tepsileriyle nefis yemekler dolu olarak kaldı.

Paşaya üç küheylân kısrak hediye etti. Murtaza Paşa da Ali Paşaya samur kürk ve bir mücevher hançer hediye etti.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.