FANDOMEÇS/4/254 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/256


dolabdır. Orta milinden, tâ tepesine varıncaya kadar kırk zira'dır. Kırk arşın dahi aşağısı olup, seksen arşınlık bir büyük dolabdır. Ağaçları Balebek dağlarından gelir, çam ağaçlarıdır. Üzerinde yüz, yüzellişer okkalık mıhları çivileri vardır. Dolabın dört çevresinde binlerce su kovaları vardır. Kale üzerine temiz su dökülüp, oradan su kemerleri ile şehrin bütün câmii, mescid, han, hamam, tekke,medrese, imâret ve saray gibi büyük binalarına giderek sular.

Gayet büyük bir vakıf olup affolunmuş, müsellem dülgerleri, kırk elli kadar hademeleri vardır. Yaruna varıp seyredenlerin kulağı, sesin şiddetinden sağır olur.

Asıl garib olanı budur ki, şehrin işsiz güçsüz çocuklan, bu dolaba sarılıp tepesine çıktıktan sonra kendilerini Asi nehrine atarlar. Bu dolabdan başka Asi nehrinin iki tarafında üçbin adet cennet bahçesine benzer bağ ve bahçeler vardır. Her birinde ikişer, üçer dolablar ile sebzeler sulanır. Ama bu (Muhammediye) dolabından büyüğü yoktur ki Arab ve Acem seyyahları ağzında meşhurdur.

Hama şehri ziyâret yerleri: Şehir dışında Taşköprülüzâde meşhur Samed çelebi, Kudüs toprağından gelirken,yine arz-ı mukaddes ten sayılan Hama'da vefât etti.

İbrahim Azerî çelebi: Muallünzâde efendinin körpe can kuzusu (Azerî) dir. Hama'da Hummây-ı mahrukadan ölüp Geylâni tarikinin şeyhleri yakınında Samed efendi ile bir yerde gömülüdür. ölümüne tarih dediler.Geçti Attrf çelebi (Sn»e 993) Bu ziyaretlerden sonra tuğlar ileri gönderildi, çöller içinde Dâstan köprüsü nde konakladık.Bir büyük köprü arz-ı mukaddestan akan iki nehir üzerinde böyle bir köprü yoktur. Arz-ı mukaddesten akan büyük nehirlerden biri de Fırat'tır. Malatya sınırından tâ Ummân denizine kadar akar. Nehrin kıble güney ve batı tarafları Hâşan, Askalan, Remle, Yala, Aksa, Sayda, Beyrut, Şam kadar arzı mukaddestir. Ramazanoğlu yaylası hudududur.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.