FANDOMEÇS/4/258 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/260


aded tekkesi, üç hanı, bir hamamı vardır. Câmiinin suyu dolab ile Âsi nehrinden gelir. Hamam küçüktür, öğleden sonra kadınlar girer.

Bir miktar da dükkânları vardır. Herşey bulunur. Lâkin bedestanı yoktur. Su ve havası çöller yüzünden çok sıcaktır. Bazı zaman samyeli bile eser. Buralardan o kadar güzel çıkmaz. Ermişlere benzeyen adamları çoktur.

Sanatlarının beğenileni, beyaz havlu, pamuk mendil, ipek siyah peştemallar, siyah gararları, alaca makremeleri meşhurdur. Halkı Oğuz tâifesindendir. Yalan, iftira, arkadan söyleme nedir bilmezler.

Eski zamanda hekimler, bu eski şehir içinde yer altında yılan, akreb, çıyan ve diğer zehirli hayvanlar için tılsımlar gömmüşlerdir. Bugün de o tılsımların tesiriyle yılan ve akreb bu gibi muzır hayvanlar bulunmaz. Arada sırada görülse de, insana diş vursa tesiri olmaz. Bu Humus'un toprağından bir kişi, başka bir memlekete götürse, yılan, akreb, çıyanın soktuğu yere bu toprağı bağlasa, Allahın emriyle defolur.

Bir de Humus'un içinde bir kuyu vardır. Bu su ile bir kimse gömleğini yıkayıp giyse, o adamı asla akreb sokmaz. Meğer ol gömleği başka bir su ile yıkayarak tesirini gidere...

Ahalisinden işittim Humus'un bir tarafında bir mescid olup, kapısı üzerinde acaib bir heykel vardır. Yukarı kısmı insan, aşağı tarafı akreb şekillidir. Ham mermerdendir, bir adam o sûret üzerine bir parça çamur yapıştırsa,o hamur heykelin sûretine benzer. Hamur kuruduktan sonra bir parçasını ateşe bırakıp, akreb sokan kimseye tütsü yapsâ o yaralanan adam hamur kokusunu koklayınca yaranın acısı geçer. Hakire dizdar ağa (kale ağası) elli dirhem kadâr verdi. Sağladım. Sonra Acem diyârında Urmiye şehrinde bîr köleyi buhurladığım vakit derhal ağrıdan kurtuldu. Akreb yarasından sarı sular aktı.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.