FANDOMEÇS/4/273 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/275


âsilerin çarhacısı Katırcıoğlu denilen kortacı, kümeden domuz topu olup, Bulgurlu dağı ndan acele aşağıya, Üsküdar sahrası diye at bırakınca, hemen çarhacı Mehmed Paşa efendimiz bütün askeriyle can ve gönülden bir ağızdan (Allah Allah) diye hücum etti. İki asker birbirine karışıp iki taraftan kırkar, ellişer dirhem Rum tüfenkleri atılmağa başladı.

Defterdarzâde efendimiz celâlilere aman vermeyip, celâli askerinin içine girerek, urub, kırıb, kendi askeriyle, celâli askerini ikiye bölüb, çekinmeden, korkmadan celâlilerin ortasına, ensesi tarafındaki Çamlıca dağı eteğine çıkıp, oradan celâli üzerine tepe aşağı:

Hûdur hû! Gaziler! diye celâli içine dalıp, kıra geçire, selâmetle yine sadra- zâm tarafına çıktı. Yediyüzden fazla kelle getirip at değiştirip istirahata kaldı.

Bir kere de Defterdarzâde ağalarından paşanın kafadarı ve yalan dostu olan Şamlı Osman ağa çarhaya çıkıp:

Katırcıoğlu katırının tepmesi ne olacaktır; bugün belâ dolu Kerbelâ günüdür. Uşaklarım! Pâdişâh adalet köşkünde adi edip baş getürene yüz altın, dil getürene sipâhilik ve zeamet veriyor! diye bütün levend şahbazları cenğe teşvik edip, akran- ları olan askerin içine girerek, paşa ile öyle bir hücum eylediler ki, nice celâliyi helâk toprağına serip yine, muzaffer çıktılar. Paşa atını Şamlı Osman ağaya verip:

Koma! Kürd'üm! diye teşvik ettikten sonra, Katırcıoğlu üzerine saldırdı.O da, cenğe kanıkmış Abaza, Çerkeş, Gürcü yiğitleriyle hücum edip kaşla göz arasında bin kadarı yere düşüp, paşa tarafından ancak yetmiş seksen kişi şehîdlik şerbetini içti.

Beri tarafta sadrazâm kümesi hazır baş durdurup ibfcelali tarafından da Gürcü Nebi askeri hazır durmakta idi. Bu sırada Defterdarzâde askeriyle Katırcıoğlu askeri çar-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.