FANDOMEÇS/4/27 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/29

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Kağızman Kalesi: Azerbaycan toprağındadır. Aras nehrinin kıble taraf çoğunlukla Azerbaycan sayılır. Aras Nehri, batıdan çıkıp, nice kalelere ve şehirlere uğrayarak doğuya doğru akar. Arpaçay Pile ağzı dağında Zengi Nehrine dökülür.

Bu Kağızman Kalesi dahi Arasın karşı kıble tarafında olmakla Azerbaycan sınırındadır. Fakat Osmanoğulları eyâletidir. Nuşirvan kızlarından bir yıldız gibi temiz kızı yapısı olduğundan inin adiyle anılmıştır. Nice hükümdarlar eline geçip sonunda Uzun Hasan Şah ın eline, ondan Şah İsmail in eline geçmiş, sonraları Süleyman Han a itaat edip Kars eyâletinde başka bir sancak olmuştur.

Alay beyisi, çeribaşısı, 900 askeri vardır. 150 akçe kazâdır. Kale ağası, 300 kale neferleri vardır. Gelirleri tuzlalardan hâsıl olur. Kalenin batı tarafında büyük tuzla ve kuvvetli madenler vardır. Benzeri bulunmaz değirmen taşı madeni vardır ki Acem'e, Erzurum'a ve diğer kasabalara değirmen taşı, bu Kağızman Dağlarından gider.

Vire Taşı: Cerrahlar Süleyman merhemi edip yaraya bereye korlar. Kuyumcular bedresi, Berber bileğisi, sömürken taşıkayağan taşı bu dağlardan çıkar. îki yerde altın ve gümüş mâdenleri vardır. Fakat masrafları gelirlerine üstün geldiğinden işletilmez.

Kalesi, bir bayır yerde şeddatvâri sağlam bina, dörtlü şeklinde bir kaleciktir. İçinde Süleyman Han Câmii vardır. Alt ve üstünde 700 evi, daha başka câmileri, hanı, hamamı, küçük çarşıları vardır. Bender bir şehir değilse de sınırdadır. Revan'ın batı tarafında görünen Ağrı Dağı bu Kağızman'a yakındır. Dünyaca tanınan dağların birisi de budur. Türkmenlere yaylaktır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.