FANDOMEÇS/4/279 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/281


Ya bu yanınızdaki Üsküdar bozgunu sarıca kâfirleri nedir? dediler, hakir:

Murtaza Paşa efendimizin bölükbaşılarından.. Ama yoldan gelirken rastgeldim. Şimdi Şam'a gideriz, dedim.

Hele buyurun. Teftişçibaşı sizi ister. dediler ve beni alıp paşanın otağına götürdüler. Meğer velinimetim Ketenci Ömer Paşa oğlu Bâki Paşa imiş.

Safâ geldin Evliyâ Çelebi! deyu ikram edip bir at ve yirmi altın da verdi.

Hakîr Üsküdar cenğini anlattım. Yemek bile yedik. Oradan yine kıbleye doğru çomar bölükbaşı ile giderek Akşehir'e vardık. Oradan sonra sırasıyla şu menzillerden geçtik. Konya, Ulukışla, Adana, Antakya, Hama , îki kapılı.. Buradan da Şam'a girip doğruca İbrahim kethüdâyı görüp, onunla paşaya vardığımızda paşa ayağa kalkıp:

Evliyâm, hoş geldin.. Yol zahmetleri çektin. Devlet kapısından çıkalı kaç gündür? dedi. Emirleri ve mektupları mübârek eline verdim ve Üsküdar çengini, olduğu gibi anlattım. Pek çok hoşlanıp hakire bir hilat ve bir altın hançer ihsân ederek, Sayda ve Beyrut kalelerinin yoklama hizmetini verdi. Emr-i şerifler okununca, şânı yüksek serdar, dünya kadar sevinip hakire bir samur mintan abdest kürkü daha verdi. Divan yapıp, pâdişâhın emirleri okununca hazır olan Şam ftyânına sıkı tenbihlerde bulundu. Kaza, bütün Şam eyâletine asker sürmeğe kapıcıbaşılar gidip, duâ ile saray meydanı da kurbanlar kesilerek tuğlar çıktı. Dellâllar bağırdı. Herkes hazır olmağa başladı.


1059 Senesi Muharrem-ül haramında Şam-ı Şerifden Sayda'ya ve Safed Rakavası malını tahsil için Sam eyâleti askeri ile Dürzi memleketinde Maanoğulları üzerine gittiğimiz Edit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.