FANDOMEÇS/4/286 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/288


dar derler. Hafifletilerek, elif hazfolunarak Hidır kalmıştır. Himmetleri hazır olsun. Acâip yer herkesin ziyaret yeridir.

Kerk kalesi: Lübnan dağı eteğinde, Hazret-i Nûh ziyaret yerine yakın bir yüksek tepe üzerinde olan kale, Kanuni Sultan Süleyman Han yazmasına göre Şam eyâletinde başkaca sancak beyi merkezidir. Beyinin hası 253,485 akçadır.100 kadar timar ve zeâmeti vardır. Alay beyisi, çeribaşısı,sefer sırasında beyinin 1150 kadar askeri vardır. Dürzi kabilelerinden Maan oğlu Şeyh Tahır devlete âsî olduğu vakit bu kaleyi yapmıştır. Ama doğrusu kahkaha kalesi gibidir.Etrafı dörtbin adımdır. Yirmi kale, yirmi dirsektir. Asla hendeği yoktur. Duvarının temeli otuz arşındır. Kıble tara- fına bir demir kapısı vardır. Gayet sarp kaya üzerinde olmakla kaleye girmek zor ve zabtedilmesi de güçtür. İçinde imâretten eser bile yoktur. Buka subaşısı, ikiyüz neferle burada oturur. Üç parça şahi topları vardır.

Bu sağlam sûrun önünde, kaya içinde bir büyük mağarada Hazret-i Cebrâil makamı vardır. Murtaza Paşa efendimiz çıkıp ziyâret etmiştir.

Bu kale altında asker durup, günden güne diğer asker de gelmekte iken, hakîr paşadan izin alıp, elli aded pürsilâh yiğit ile Buka sahrası içinde doğuyu ferahlık veren verimli yerler içinde giderek Balebek kalesi ne geldik.

Büyük ve ibretle seyredilecek Balebek eski kalesi: Bütün tarihçiler bu kale hakkında Hazret-i Süleyman yapısıdır derler. Doğrusu da öyledir (1). Devleri habsettiği hapishâne, Hazret-i Süleyman'ın mutbağı açıkça görünür. Her taşı, Süleymaniye kubbesi kadar traş edilmiş, cilâlı taşlardır kî insanı hayrete, sükût ve sükûnete garkeder! Sanki her burç ve duvarları birer Bisütün dağıdır.

(1) Balebek, Fenike dilinde Güneş şehri demektir. Kurucuları da Fenikelilerdir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.