EÇS/4/288 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/290


Mısır'da kıtlık olunca, Hazret-i Yakupoğulları Kenan diyârından Mısır'a zahire almağa geldiler. Hazret-i Yusuf gördü ki kendini kuyuya atan Miyail, Heysan, Şem'un, Meşhar, ana baba bir Bünyâmin ve Yehuda...

Hazreti Yusuf bunları görüp ziyafet verip, fazlasıyla zahire verdi. Ama Yusuf'un, Yusuf olduğundan hiç birinin haberi yok... Bu kere Yusuf, bir yolunu bulup Bünyamin'i yanında alıkoymak ister. Yükünün içine bir altın tas saklatır.Sonra araştırıp, altın tası Bünyamin'in yükünde buldurur.Diğer kardeşleri bir cevap veremezler. Fakat bu Yehuda:

Bak a aziz! Bu Bünyamin'in bir kardeşine de Yusuf derlerdi.Babamız Hazret-i Yakup, Yusuf'u pek severdi. Bu kardeşlerim, Yusuf'u hasetlerinden kuyuya attılar ve babamıza Yusuf'u kurt yedi dediler. Babamız da, Yusuf'un ayrılığı ile ağlaya ağlaya gözleri görmez oldu. Bu Bünyamin'i, Yusuf yerine sevmeğe başladı. Şimdi de sen bunu hırsızdır diye bahsettin. Kenan İline vardığımızda o peygamber babamıza ne cevap verelim? Tiz Bünyamin'i ver! Yoksa bir nâra atarım ki gökte bulutlar parça parça olur. Nil nehri de yerin dibine geçer. Mısır ateşe yanıp harab olur. deyince, bütün tüyleri mızrak gibi elbisesinden dışarı çıktı. Hazret-i Yusuf, kardeşi Yehuda'nın böyle ateş parçası kesildiğini görünce oğlu Efrâyim'e:

Var, pehlivanın sağ ve solandan geçerken elini eline bir yolunu bulup dokundur.

der. İş öyle olunca Yehuda şaşırıp:

Ne hikmettir? Bana Yakup evlâdından bir dokunan olmuştur.

diye hayrete düşer .Ama Yusuf yine Bünyamin'i vermez. Ve kendilerine, zahirelerinin paralarını da bağışlar. Kardeşleri Kenan iline gidince, Hazret-i Yusuf Bünyamin'i hapisten çıkarıp bayrına basar, taht üzere beraber otururlar. Hattâ Hazret-i Yusuf Fiyum şehrinde iken babası oraya gelip


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.