FANDOMEÇS/4/295 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/297


bu ki, bu kulenin yakınında daha yüksek bir dağ olmadığı halde, tâ tepesinde olan bu havuz, coşkun deniz gibi taşıp kulenin dört tarafından denize akar.

Buradan yine kıble tarafına deniz kıyısı ile giderek iki saatte Sur şehrine geldik.

Sur kalesi ve şehri Deniz kıyısında olup, Büyük İskender yapısıdır derler (1). Sonra Melikizzahir bunu İspanyalardan zaptetmiştir. Sonra 922 tarihinde aman ile Sultan Selim Han'a teslim olmuştur. Sayda toprağında voyvodalık kazâdır. Deniz kıyısında kalesi ve büyük limanı vardır. Yer yer yıkılmaktadır. Etrafı altı bin adımdır. Üç mahallesi ve üçyüz toprak örtülü evi, bir câmii, bir hamamı, küçük çarşısı ve mâmûr kilisesi vardır. Ahâli bu kiliseye Aleksandr mâbedidir diye itibâr ederler. Limana bakan bir kale kapısı olup Yemen fâtihi Sinan Paşa yapısıdır. Kale ağası ve elli neferleri burada oturur. Sekiz rüzgârdan emin limanı vardır. Akka limanında gemiler kışîayamayıp burada yatarlar. Ama kum deryası kesilip, şehri günden güne kuma gömülmektedir.

Eski zamanda burada kum tılsımları olmak üzere bir büyük sütun varmış, Maanoğlu define vardır diye bu sütunu yıktırınca, kum, bu şehire girmeğe başlamıştır. Daha diğer vasıfları, Hacc-ı Şerif vasıflarının yazılı olduğu cildimizde Şam Trablus vasıflariyle birlikte yazılıdır.

Buradan bütün asker Nâkure boğazını geçmek için konuşup Safer hâkimi çarhacı olarak kırk bayrak sekban ve sarıca askeri, gece yansı pürsilâh oldukları halde Nâku re boğazına ulaştılar. Orasını boş bulduklarından pusulara sıvışıp bütün bahâdırlar hazır ve sessiz durdular.

O gece dürzîlerden yedi aded casus tutulup paşaya ge-

<1) Eski adı Tir'dir. Fenikeliler tarafından yapılmıştır. İskender tarafından zabt ve harab edilmiştir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.