FANDOMEÇS/4/299 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/301


Sığırları dağlarda başıboş gezerler, asla kurt yemez ve harami çalmaz. Bir de bu köy ahalisinin kapıları gece ve gündüz açıktır. Gayet inam edici Dürzileri vardır. Bütün malları meydandadır. Hiç kimse dokunmaz. Hıristiyanların da bir zor işleri olsa, buraya gelip Şem'un Safâ'nın el yazısı ile ceylân derisi üzerine yazılı, hâlâ burada muhafazada olan sahih încil âyetlerine el vurup yemin ederler. Eğer yalan söylerlerse ölürler. Fakat suçlu, korkup buraya yaklaşmazdan evvel kaçar.

Hakîr bu İncili yedi kere açıp seyrettim. Hakir, masraf kâtibi Rum Mehmed ağa bu sahih indiden Hazret-i Peygamber hakkında, Hazret-i İsa'ya gönderilen âyeti çıkarıp buraya yazdım:

«Bir çocuk, Âzer oğlundan peygamber ola.. Yalancı olmaya..

Doğduğu yer Mekke ola.. Salihlikle gelmiş ola.. Onun mübârek adı

Ahmed Muhammed ola.. Ona uyanlar bu cihan ısı olalar. Dahi ol cihan ısı olalar.


Alfao Ropşi gamaşi zoltani ay zitara... Bu Şem'un yazısıyla yazılmış olan İncilden, bu âyet-i şerife çıkarılıp daha nice ibretli şeyler görüldü. Bütün İslâm askeri, bir ağaçlıklı yer olduğu için, buraya gezinti için gelirler. Buradan bütün Akdeniz ve kara tarafından Baalbek, Buka sahrası, Yezid nehri, Deyr-i Cebeli, Zeydâniye kalesi, Şakif kalesi, Sada kalesi, Beyrut ve bütün Maan-oğlu dağları, yeryüzünde Bukalamun nakşı gibi görünür.

Timânilerden herbirinin bir çeşit lehçe ve dilleri vardır.Birbirlerinin dillerini tercümanla anlarlar. Ve çoğunlukla frenklerle karışırlar.

Timânî dilinden bazı lûgatlar:

Vad - bir, as - iki. süls - üç. rubu' - dört, hums - beş,sitte - altı, seb'a - yedi, semâne - sekiz, tis'a - dokuz, aşer -on, vad aşer - Onbir, as aşer - oniki, arba aşer - ondört, telatin - otuz, vad telatin - otuzbir. hubz - ekmek, may - su,taal - gel, ruh - git, tal kad - gel otur, hobham - misk, hav -


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.