FANDOMEÇS/4/300 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/302


yağmur, hancircas - cennet, hu atel - cehennem, haflas - âsiler, gaftarad, kaleler, nam - uyku, raşat - ateş, cemâat taft- camii Aksâ, hanh cas sakt - cennete benzer, ava - bu dünya,kare kefluk - aldanma buna, galester nak - dünya geçicidir,sarez feld hacr ? âhiret gerçektir, marib - yılan, akreb - akrebmuşmuş - yemişler, kınar - atlar, alab - deve, ma'anfelnat - Nuh gemisi, bata gele remeft - selâmün aleyküm, remeft bata gel - ve aleyküm selâm, fasl malhat - sabah hayrola, ömerzat - dağlar, ezrizat - sanatlar, melniyas - Yahudi. (1)

Aşağıya bu kavmin bir gazelini alıyorum. Aynen ve nazmen tercümesi ile rehavı usulünde:

Dur dolu dob bodhı (Sen niçün ağlarsın böyle) Abid ad ride rihl (Yarin yokise ah eyle)

Dorula mertes mantuhi (Derdini bana söyle) Kul kuli kuli kul lûhi (1) (Tel tellide raks eyle)

Eğer bu memleket halkı ile karışıp hâllerine vâkıf olduğumuz kadar yazdık koca bir tercümânnâme olur. Bir bu tarafta Murtaza Paşa efendimizle Şem'un Safâ köyünde yirmi gün padişah malını tahsil edip, göç boruları çalındı. Yine güney tarafa, Nâkure dağından tepe aşağı inip, deniz kıyısında bütün gaziler pürsilâh olup, dörtyüz köy şeyhleri de beraber olarak Tavahin Menşuhat konağına geldik. Akkâ hâkimi ve kadısı hükmünde, deniz kıyısında, Yemen fâtihi Sinan Paşanın değirmenleridir. Vakıfları büyük, 170 parça âsi ve âsi olmayan Dürzi, Yezidi, Timâni köyleridir. Ellibin levend ve şahbazı çıkar. Her bir kasaba kale gibidir. Bütün dağları zeytin ve dut bağlarıdır. Sonra yine deniz kıyısında giderek Akkâ kalesine geldik.

Akkâ: Burası sağlam bir eski binadır. İlk yapıcısı Hazret-i Yahya asrında Hıristiyanlardan birisidir. 600 Hicret ta-

(1) Timânt kelimeleri, eski harflerle yazıldığı için, yeni harflere çevrilmesinde hatâlı olması mümkündür.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.