FANDOMEÇS/4/303 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/305


Taşra varoşunda bin kadar muhtelif binalar vardır. Mimari eserlerinin en güzeli iskele başında Sinan Paşanın Balyoz Hanı dır. Doğrusu kaleden daha sağlamdır. Yakınında ki Sinan Paşa câmii küçük ise de cemâati çoktur. Dükkânı azdır. Kıymetli eşya ancak Balyoz Hanında bulunur. Şehrin dışında güzel ve küçük bir hamamı vardır. Hamamın içi tamamen zift ile döşenmiş olduğundan güzel koku duyulur. Günden güne bu hamamı kum bürümektedir. Çünkü Büyük iskender bu şehirde otururken, kum için tılsım yaptırmıştı. Şimdilerde o tılsım harab olduğundan şehire kum yürümektedir. Hamam yakınında deniz kıyısına bakan, harab olmuş bir büyük saray vardır ki orada olan ibret verici eserler Ayasluğ ve Aydıncık şehirlerinde bulunabilir. İskender Sarayı adıyla dünyaca meşhurdur.

Bu şehri seyrederek, iskele başında Sinan Paşa camiin de cuma namazına hazırlanırken bir parça büyük gemi, on iki parça yelkenlerini açıp, orsa bayraklarında haçlı şekillerini açıp gök gürültüsü gibi Akkâ limanı na girdi.


Akka Limanında Büyük Cezayirli Cengi Edit

Felemenk (Hollanda) ve İngilizlerin ilk kalyonlarının arkasında bir küçük kalyoncuk kovarak, o da orsa bayraklarını ve yeşil alemini açıp, bütün kırmızı fesli Müslüman gazileri Kalpo kıç ve baş ve balavrası üzerine göğsü açık olarak, Allah Allah sesleriyle derhal dağ parçası gibi olan o gemiye bir kat alabanda top vurup, o gemiden de ona atıldı. Bir yaylım tüfenk ateşi baştan kıçtan sardırıp, o kâfir gemisi semender gibi Nemrud ateşi içinde kaldı. Nice bin hiyle ve şeytanlık ederek, Cezairlilerden alarga olup (uzaklaşıp), geminin içinden hazin bir ses ile bir çeşit trampete ve frenk boruları çalındı. Bunu işiten şehir içindeki balyozlar,Murtaza Paşaya , Safed hâkimine para vermeğe başladılar Murtaza Paşa:


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.