FANDOMEÇS/4/305 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/307


Üç gün, üç gecedir tâ Kıbrıs adasından beri cenk edip kovarak bu âsileri şuraya düşürdük. Gaziler kanunu üzere bunu zabtettik.Mekke'de, Medine'de dahi olsa hakkımızdır. Alırız dediler.

Paşaya da iki esir hediye gönderip avlarını yedeklerine çekerek Akdeniz'e açıldılar.

Allah bilir, karada durduğumuz yerde, yedi sekiz saat öyle bir deniz cenği seyrettik ki, bütün ömrümüz boyunca böyle birşey görmemiştik. Sonra paşa bazı evleri ve toptan yıkılan minâreyi tâmir etti. Ama karaya düşen kalyona,frenkler öyle bir sanat yaptılar ki akıllara hayret verir.

Kalyonun çıkarılması: Evvelâ şehirden nice yüz fıçılar topladılar. Her fıçıya birer ip bağlayıp, iplerin birer ucuna da birer fıçı bağlayıp, yüz fıçı, kalyonun bir tarafına, yüz fıçı da diğer tarafına kodular. Bütün ipler kalyonun altında ıslandı. Bu kere, bütün fıçıları deniz suyuyla ağız ağıza doldurup fıçıları denize batırdılar. Her bir fıçıya birer adam tulumba koyup, fıçıların sularını tulumbalar vasıtasıyla boşalttıkça, boş fıçılar yukarıya kalkıp, kıç tarafında olan demiri taramola edip, kolaylıkla gemiyi kurtardılar. İnsan bu sanata hayran olur.


Sanatkarın Beğenilen Marifetini Bildirir Edit

Bu Akkâ sahrasında, yetmiş seksen bin askerle dururken, bahsi geçen cengâver Cezair kalyonlarından iki aded hizmetkârı ile bir pehlivan çıktı. Bütün askere, paşaya ve di ğer âyâna yeşil bayraklar ve hediyeler verip:

İbretle seyredilecek hünerlerim var. Hakikaten görülecek şeylerdir! diye herkesi meydana çağırdı. Mağrib (kuzey batı Afrika) aj^ıııviu üasu uimuş bu mu aaemisi vardı, üç gün öyle hünerler gösterdi ki, insan şaşırıp kalır. Bu üç günde âyân ve eşraftan iki kese kadar para topladı.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.