FANDOMEÇS/4/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/308


İlk marifeti: Yüzlerce adamlara, kavun, karpuz, kabak,hıyar, turp gibi sebze ve bitki tohumları verip, herkese elindeki tohumu yere sokup seyretmesini emretti. Tohumları yere soktular. Hemen hokkabaz, o tohumların üzerine bir yeşil tulum içinden bir çeşit su serpti. O anda bütün çekirdeklerden sebze gibi yeşilükler meydana gelip, biraz sonra mahsuller kemâlini buldu. Herkes ektiği yerden beser, onar kavun, karpuz, hıyar alıp birbirlerine vererek yediler. Bu hâle herkesin eli ağzında kaldı. Herkes şaşırdı.


İkinci marifeti: Paşa askerinden bir nice âlüfte, aşüfte açık meşrebli levend makulesi olanlar, bu pehlivanı bir harar içine koyup, hararın ağzını öyle bağladılar ki Süleyman'ın devleri gelse çözemezlerdi. Hokkabaz ise bir kere harar içinden (yâ Allah) deyince kendisini dışarıda buldu.

Üçüncü marifeti: Halk üzerine bir afsun okuyup üfledi. Herkes birbiriyle öpüşmeğe başladı.

Dördüncü marifeti: Bir afsun daha okudu. Halk birbirlerini başsız görüp korkuştular.

Beşinci mârifeti: Bir afsun daha okudu. Halk birbirlerini biçimsiz durumda görerek bir hay huy ile olmayacak şakalar etmeğe başladılar. Ayıktıkları, vakit bu hâle gülerek hayretler içinde kaldılar. Üç gün içinde bunun gibi ibret verici, akıl almayacak mârifetler gösterdi. Sahra adam deryâsı kesildi.

Üçüncü günkü mârifeti: Evvelâ iki hizmetçisine daire çaldırıp kendisi de sema yaptı. Bugünkü gün size erenler son mârıfetimi göstereceğim diye, cebinden bir küçük kopu kadar kırmızı ve yuvarlak bir top çıkardı ki, ucunda bîr kınnab ip bağlı idi. Meydana bir iri at kazığı kakıp, o topun ucundaki ipi kazığa bağladı. O topu eline alıp kazığa bağlı olan ipten çeke çeke on kulaç kadar ipi topun içinden çıkardı.Bu Yâ Allah! deyip, o topu kol kuvveti ile havaya attı. Top havada titreyip boşlukta kaldı. Toptan şu ses geliyordu:


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.