FANDOMEÇS/4/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/310


deyip, ipin yanına geldi. Oğlanlara gelin, inin deyip, nice akçe toplayıp ve halktan hançer, kontoş gibi birtakım elbise aldı, giyindi. Sarığım beline bağlayıp, elindeki kılıç ile, yerden bitirdiği kabağa bir satır vurdu. Kabak iki parça oldu. O anda ipe yapışıp, örümcek gibi çıkarak, oğlanların yanına varınca dalsatır olup:

Ben size inin demez mi idim? Niçün inmezdiniz? Ey ümmeti muhammed, Allaha ısmarladık, Endülüs diyarına bize yol göründü.Bu oğlanlar size Allah emâneti olsun. Bir hoşça vakit eylen! diyerek, ilk çırağının başlarını kesip aşağı attı. Bir de:

Benim sanatıma mâni olanın dahi başını bir hoşça gömünüz! dedi.

Hava bir karardı. Yerde bağlı olan kazıklı ip koptu. Sihirbaz havada kayboldu, halk hayret içinde kaldı. İki çırağının kelleleri, cesedleriyle birlikte meydanda kaldı.

Bizim paşanın masraf kâtibi Rum Mehmed ağa dahi başsız bulundu. Bütün halk gördüler ki, fakir Mehmed ağa, Akkâ kalesi içinde, Büyük İskender'in harabesinin bir yüksek yerinden bu sihirbazı seyredermiş. Kendisi de mârifetli bir çelebi olduğu için, bütün elbiselerini ters giymiş! Ve ayağındaki pabucunu çıkarıp başına sokmuş. Bu suretle, sihirbazın sihir ve simyasını hükümsüz yapmağa çalışıp dururken meydanda sihirbazın

Adam! Benim marifetime engel olma! Sana kıyarım. Sonra pişman olursun! demesi onun için imiş..

Hakikaten kabağı yerden bitirip,kılıç ile kesince, Mehmed ağa, İskender sarayından aşağıya düşmüş, ters elbiseleriyle fakir Mehmed ağanın ölüsünü kaldırıp yıkayarak, Hazreti Salih yanında gömdüler.

iki çırağı da Akkâ kumluğuna gömdüler. Sabahleyin hamama gidenler gördüler ki, sırtlanlar iki çocuğun mezarından iki keçi leşi çıkarıp onları yerlermiş!

Meğer asla konuşmayan o iki çırak, simya ilmi kuvvetiyle, Hareket eden cısmaıuuş.

Merhum masraf kâtibi Mehmed efendiye gadroldu. İştebu Akkâ kalesinde böyle bir garip hâl seyrettik.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.